Μια νέα έκθεση του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) πληροφορεί σχετικά με την αποτελεσματική χρήση της Πληροφορικής Τεχνολογίας (Information Technology) στην Διεθνή Διαιτητική Διαδικασία . Αυτό δημοσιοποίησε η Επιτροπή του για την Διαιτησία και την Διαμεσολάβηση του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου σε μια θεμελιωδώς επανεπεξεργασμένη έκδοση της.

Η πρώτη έκθεση του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου σχετικά με το θέμα αυτό είχε δημοσιευθεί ήδη το έτος 2004. Έκτοτε η Πληροφορική Τεχνολογία εξελίχθηκε ραγδαία. Η νέα έκδοση του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου υπό τον τίτλο «Πληροφορική Τεχνολογία στην Διεθνή Διαιτησία – Information Technology in International Arbitration» ενσωματώνει αυτές τις εξελίξεις και παρουσιάζει με λεπτομέρειες τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην διαιτητική διαδικασία.  Ρόλο παίζουν επί παραδείγματι εκτός από τα ηλεκτρονικά μηνύματα (E-Mails) και άλλες μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας όπως: η αποθήκευση δεδομένων που βασίζονται στο cloud, o συγχρονισμός των πληροφοριών, τα εργαλεία παρουσίασης και οι τεχνικής εικονικής διάσκεψης. Επίσης η έκθεση ασχολείται με εκρηκτικά θέματα όπως η κυβερνητική ασφάλεια και η ασφάλεια των δεδομένων.

Η Έκθεση του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου με τον τίτλο «Πληροφορική Τεχνολογία στην Διεθνή Διαιτησία» βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του και διατίθεται δημόσια στην αγγλική γλώσσα στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/benefits-arbitration-outweigh-risks-says-new-icc-report/

Πηγή: PM ICC της 12.04.2017.

Θεοχάρης Αγγελίδης
Δικηγόρος, Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης