Θέλω να γίνω Διαμεσολαβητής

Η ιδιότητα του διαμεσολαβητή δεν υπόκειται σε κανέναν επαγγελματικό ή άλλου είδους περιορισμό. Σήμερα στην Ελλάδα ως διαμεσολαβητής μπορεί να εκπαιδευθεί και διαπιστευθεί κάθε απόφοιτος ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή κάτοχος αντίστοιχου τίτλου σπουδών αλλοδαπού ιδρύματος. Σύμφωνα με τον ν. 3898/2010, η κατάρτιση των διαμεσολαβητών γίνεται αποκλειστικά στους πιστοποιημένους Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών. Σήμερα, σε όλη τη χώρα λειτουργούν έξι τέτοιοι φορείς, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη και Καβάλα. Η τελική διαπίστευση του διαμεσολαβητή και ανάρτηση στον επίσημο κατάλογο διαμεσολαβητών προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση του υποψηφίου σε προφορική και γραπτή δοκιμασία από την Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών ΥΔΔΑΔ και την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Φορείς Κατάρτισης Διαμεσολαβητών ➡️