Ποιοί Είμαστε

Ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) αποτελεί το προϊόν της σύνθεσης των δυνάμεων είκοσι σημαντικών κοινωνικών εταίρων, φορέων της οικονομικής ζωής και της επιστημονικής κοινότητας, που έχουν έμπρακτα δηλώσει την υποστήριξή τους στην προσπάθεια διάδοσης της διαμεσολάβησης και των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα.

Λειτουργώντας με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ο ΟΠΕΜΕΔ διοικείται από τη Συνέλευση των Εταίρων του, τη Διοικούσα Επιτροπή και 7μελή Εκτελεστική Επιτροπή. Στους κόλπους του Οργανισμού λειτουργεί εξ άλλου Διαρκής Επιτροπή Συνεργασίας με άλλους δημόσιους φορείς, καθώς και Μητρώο Υποστηρικτών.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του ΟΠΕΜΕΔ ενεργεί ως η βασική «κινητήριος δύναμη» του Οργανισμού και κύριο εργαστήριο παραγωγής ιδεών για την εκπλήρωση του σκοπού του. Αποτελούμενη από ένα πλήθος διακεκριμένων διαμεσολαβητών και επικοινωνιολόγων, η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη χάραξη και υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής για την προώθηση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα.