Μέλη

Για τη δημιουργία του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. συνέταξαν τις δυνάμεις τους Κοινωνικοί Εταίροι και θεσμικοί Εκπρόσωποι της οικονομικής ζωής και της Επιστημονικής Κοινότητας, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τις προοπτικές που παρουσιάζει στη χώρα μας η εναλλακτική επίλυση των διαφορών.

Ήδη συμμετέχουν 18 από τους σπουδαιότερους και πλέον δραστήριους Φορείς:

 • ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (ΣΕΒ)
  http://www.sev.org.gr
 • Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)
  http://www.esee.gr
 • Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
  http://www.gsevee.gr
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
  http://sete.gr
 • Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)
  http://www.gsee.gr/
 • Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)
  http://www.eaee.gr
 • Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ)
  http://www.edee.gr
 • Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ)
  http://www.oe-e.gr
 • Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου
  http://www.enotariat.gr
 • Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ)
  http://www.dsth.gr
 • Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ)
  http://www.eea.gr
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
  www.ebea.gr/