Θέλω να βρω Διαμεσολαβητή

Σήμερα στην Ελλάδα διαμεσολάβηση μπορούν να αναλάβουν με τρόπο επίσημο και έγκυρο αποκλειστικά τα πρόσωπα που έχουν διαπιστευθεί από την Πολιτεία ως διαμεσολαβητές του ν. 3898/2010. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της διαμεσολάβησης, τηρείται ο μοναδικός επίσημος κατάλογος διαμεσολαβητών, με αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας για εύκολη αναζήτηση και εύρεση του κατάλληλου διαμεσολαβητή.

Κατάλογος Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών