Διανύοντας τον έβδομο χρόνο από την εισαγωγή του θεσμού της Διαμεσολάβησης και με την αναθεώρηση του νόμου 3898/2010 να βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών πραγματοποιεί την πρώτη μεγάλη έρευνα στην Ελλάδα για τις αιτίες που η Διαμεσολάβηση δεν έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα στην πράξη, δίνοντας βάρος στην άποψη των Ελλήνων Διαμεσολαβητών.

Τα ευρήματα της έρευνας θα ανακοινωθούν δημόσια και θα αποσταλούν στους αρμόδιους φορείς προκειμένου να προωθηθούν οι αναγκαίες θεσμικές αλλαγές και δράσεις για να λειτουργήσει ουσιαστικά η Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και δεν περιλαμβάνει δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων Διαμεσολαβητών.

Η έρευνα είναι ηλεκτρονική (online) και διεξάγεται με βάση τα κριτήρια της ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) και της WAPOR (World Association for Public Opinion Research). Απευθύνεται στους διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στους οποίους απεστάλη email με σχετικό link. Ξεκίνησε στις 24 Απριλίου 2017 και θα ολοκληρωθεί στις 10 Μάϊου 2017.

Πηγή: www.sedi.gr

Έλενα Κολτσάκη, Διδάκτωρ Νομικής

Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΑΔΔ, UK, USA)

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, ΑΚΚΕΔ Προμηθέας (Αθήνα), ADR Center (Rome, Italy)