Σύμφωνα με το από 24 Μαρτίου 2017 δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών έκλεισε ένα χρόνο επιτυχούς λειτουργίας.

Αφορά την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών που ανακύπτουν όταν οι καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, όταν ένας πωλητής αρνείται να επισκευάσει τον φορητό υπολογιστή που χάλασε ενώ ισχύει ακόμα η εγγύηση ή όταν ένας ταξιδιωτικός πράκτορας αρνείται να επιστρέψει τα χρήματα ύστερα από κάποιες διακοπές που αποδείχτηκαν καταστροφή.

Διαφορές τέτοιου είδους επιλύονται πλέον ταχύτερα και φθηνότερα, μέσω του διαδικτύου και χωρίς τη μεσολάβηση του δικαστηρίου, με τη χρήση της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ), η οποία εγκαινιάστηκε από την Επιτροπή στις 15 Φεβρουαρίου 2016.

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας υποβλήθηκαν πάνω από 24.000 καταγγελίες καταναλωτών. Πάνω από το ένα τρίτο των καταγγελιών σχετιζόταν με διασυνοριακές αγορές εντός της ΕΕ. Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούσαν είδη ένδυσης και υπόδησης, αεροπορικά εισιτήρια και προϊόντα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών.

Η Επιτροπή θα καταρτίσει μια πρώτη λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας προς το τέλος του 2017. Επιπλέον, η Επιτροπή προγραμματίζει περαιτέρω δραστηριότητες εντός του 2017 με στόχο τη συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού εμπόρων, καθώς και την ευρύτερη προώθηση της πλατφόρμας στους καταναλωτές. Επίσης η Επιτροπή θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ευχρηστία της πλατφόρμας και θα ελέγξει κατά πόσον οι έμποροι συμμορφώνονται με την υποχρέωσή τους να συμπεριλαμβάνουν ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την πλατφόρμα στον δικτυακό τους τόπο.

Πηγή: https://ec.europa.eu/greece/news/20172703_agores_mesw_diadiktyoy_el

Έλενα Κολτσάκη, Διδάκτωρ Νομικής

Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΑΔΔ, UK, USA)

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, ΑΚΚΕΔ Προμηθέας (Αθήνα), ADR Center (Rome, Italy)