Η «Στρογγυλή Τράπεζα για τη Διαμεσολάβηση και για τη Διαχείριση των Συγκρούσεων της Γερμανικής Οικονομίας – Round Table Mediation und Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft – RTMKM», απένειμε στο Αμβούργο για πρώτη φορά το «Βραβείο της Στρογγυλής Τράπεζας σε Δικηγορικά Γραφεία για την Αριστεία στη Διαμεσολάβηση και τη Διαχείριση των Συγκρούσεων». Βραβεύθηκαν τα δικηγορικά γραφεία: Baker McKenzie (πρώτο βραβείο), Ritterhaus (δεύτερο βραβείο) και  Breiten Burkhardt (τρίτο βραβείο). Οι επιχειρήσεις της Στρογγυλής Τράπεζας, οι οποίες ήδη από το έτος 2008 ανταλλάσσουν συνεργατικά τις εκάστοτε δομές τους,  με σκοπό τη βελτιστοποίηση τους και την ενίσχυση της κοινωνικής εγκαθίδρυσης της διαμεσολάβησης, προκήρυξαν στα τέλη του 2016 το βραβείο για την «Αριστεία στο πεδίο της Διαμεσολάβησης και της Διαχείρισης των Συγκρούσεων», επειδή η υποστήριξη από τα δικηγορικά γραφεία στις συγκρούσεις μεταξύ των επιχειρήσεων παίζει μεγάλο ρόλο. Βραβεύτηκαν τρία δικηγορικά γραφεία, τα οποία επέδειξαν ιδιαίτερη έφεση στο πεδίο της συμβουλευτικής δικηγορίας σε σχέση με την εναλλακτική επίλυση των συγκρούσεων.

Η βάση για την απόφαση της επιλογής των δικηγορικών γραφείων που βραβεύτηκαν ήταν: η διαφοροποιημένη προσφορά υπηρεσιών, η αποδεδειγμένη ικανότητα και η περαιτέρω επιμόρφωση των επαγγελματιών, η διαχείριση των υποθέσεων στη βάση κριτηρίων, η πραγματική χρησιμοποίηση εξωδικαστικών διαδικασιών, η χρήση συναινετικής εξομάλυνσης συγκρούσεων εντός των δικών τους οργανισμών καθώς και η επιστημονική αφοσίωση του γραφείου στο πεδίο της διαχείρισης των συγκρούσεων σε ότι αφορά στην έρευνα και στην θεωρία.

Ως νικητής, βραβεύτηκε το γραφείο Baker McKenzie, το οποίο με μια επιμελημένη ανάλυση της σύγκρουσης, η οποία απέδειξε αφενός τη διάρκεια και τη συνέχεια της αφοσίωσης της στο πεδίο και αφετέρου ότι οι δικηγόροι από τις τάξεις της δραστηριοποιούνται ενεργά και συχνά σε απαιτητικές υποθέσεις, ως διαμεσολαβητές.

Με το βραβείο οι συγκεντρωθέντες γύρω από την Στρογγυλή Τράπεζα για την Διαμεσολάβηση και τη Διαχείριση των Συγκρούσεων  της Γερμανικής Οικονομίας θέλουν να στείλουν το μήνυμα, ότι από την πλευρά των επιχειρήσεων υφίσταται μια αυξανόμενη ανάγκη καθώς και επιτυχία για μια σαφή, διαφοροποιημένη και επαγγελματική προσφορά υπηρεσιών στο συγκεκριμένο πεδίο.  Το ζητούμενο προφίλ για τους εξωτερικούς συνεργάτες μετακινείται πλέον, σύμφωνα με την Στρογγυλή Τράπεζα για την Διαμεσολάβηση και τη Διαχείριση των Συγκρούσεων της Γερμανικής Οικονομίας, διαρκώς από αυτό του πληρεξουσίου στις δίκες προς αυτό του «στρατηγού των συγκρούσεων», το οποίο έχει την ικανότητα να παρέχει συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα από μεθόδους επίλυσης των συγκρούσεων και ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάσταση. Με βάση την πυκνότητα του δικηγορικού ανταγωνισμού στο πεδίο της επίλυσης των διαφορών η Στρογγυλή Τράπεζα για τη Διαμεσολάβηση και τη Διαχείριση των Συγκρούσεων της Γερμανικής Οικονομίας προσδοκά ότι η δυνατότητα απόδειξης αυτών των ικανοτήτων θα επηρεάσει όλο και περισσότερο την επιλογή του δικηγόρου. Σύμφωνα με την Στρογγυλή Τράπεζα, το προφίλ πολυάριθμων δικηγορικών γραφείων έχει πολλά περιθώρια να αλλάξει ανοδικά. Η τωρινή βράβευση των δικηγορικών γραφείων, των οποίων η προσφορά καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις νέες ανάγκες για συμβουλές και υποστήριξη στο πεδίο της Διαμεσολάβησης και της Διαχείρισης των Συγκρούσεων στη Γερμανία, είναι πολύ επίκαιρη.

Θεοχάρης Αγγελίδης

Δικηγόρος

Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης