Με απόφαση – σταθμό του το ΔΕΚ επιβεβαιώνει το απόλυτα συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο της Ιταλικής νομοθεσίας που έχει προβλέψει σε ορισμένες περιπτώσεις την υποχρεωτική διαμεσολάβηση (σύστημα easy opt – out) πριν την προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Η απόφαση υπογραμμίζει ότι ο προαιρετικός χαρακτήρας της διαμεσολάβησης δε συνίσταται στην ελευθερία των μερών να προσφύγουν σε αυτή αλλά στο ότι τα μέρη έχουν την ευθύνη της διαδικασίας, μπορούν ελεύθερα να την οργανώσουν και να αποχωρήσουν από αυτήν ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτιολογία.

Αυτό που προέχει είναι να διασφαλίζεται η πρόσβαση των μερών στη δικαιοσύνη.

Το δικαστήριο διαπιστώνει πως η πρόβλεψη για υποχρεωτική διαμεσολάβηση ως προϋπόθεση του παραδεκτού ένδικης προσφυγής δύναται να είναι συμβατή προς την αρχή της αποτελεσματικής ένδικης προστασίας υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Τούτο ισχύει εφόσον

α) η διαδικασία δεν καταλήγει σε δεσμευτική για τα εμπλεκόμενα μέρη απόφαση

β) δεν καθυστερεί ουσιωδώς την άσκηση ένδικου βοηθήματος

γ) αναστέλλει την απόσβεση των οικείων δικαιωμάτων και δεν προκαλεί σημαντικά έξοδα.

Πηγή: http://www.lawnet.gr/news/dek-katanalotikes-diafores-sumbati-me-to-dikaio-tis-ee-i-upoxreotiki-diamesolabisi-prin-tin-prosfugi-se-dikastiko-organo-36862.html

 

Έλενα Κολτσάκη, Διδάκτωρ Νομικής

Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΑΔΔ, UK, USA)

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, ΑΚΚΕΔ Προμηθέας (Αθήνα), ADR Center (Rome, Italy