Η αναγκαιότητα της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα γίνεται στις μέρες μας ολοένα και πιο επιτακτική, καθώς τα τελευταία χρόνια καταγράφονται αυξητικές τάσεις στις δίκες αστικής ιατρικής ευθύνης όσο και στις αποζημιώσεις που  επιδικάζουν τα δικαστήρια σε ασθενείς που υπέστησαν βλάβη στην υγεία τους ή στους συγγενείς ασθενών που έχασαν τη ζωή τους από λάθη ή παραλείψεις γιατρών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η μέση επιδικασθείσα αποζημίωση ανά ειδικότητα κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σε βάθος δεκαετίας, οι γυναικολόγοι – μαιευτήρες εμφανίζονται να βαρύνονται με μια μέση αποζημίωση της τάξης των 623.000 €, την υψηλότερη από τις άλλες ειδικότητες. Πολύ ψηλά βρίσκονται και οι νευροχειρουργοί με ένα μέσο ποσό της τάξης των 460.000 €, όπως και οι μικροβιολόγοι με 391.000 €. Στις τρεις χαμηλότερες βαθμίδες εμφανίζονται οι ωτορινολαρυγγολόγοι με περίπου 117.000 €, οι καρδιολόγοι με περίπου 171.000 € και οι πλαστικοί χειρουργοί με περίπου 172.000 €.

Τα ως άνω ζητήματα που ανακύπτουν από αγωγές κατόπιν ιατρικού σφάλματος (ιατρικό λάθος, Behandlungsfehler, faute medicale, medical malpractice) δεν είναι αμιγώς ελληνικά, αλλά εμφανίζονται και σε πιο προηγμένες χώρες, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία,  Δυτική Ευρώπη,  οι οποίες, ιδίως τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τα έχουν αντιμετωπίσει επιτυχώς με τη θέσπιση εναλλακτικών μέσων επίλυσης διαφορών και ειδικότερα με την επιλογή του θεσμού  της Διαμεσολάβησης.

Πηγή:  http://www.adrhellenic.com

Εύη Αυλογιάρη

MSc in Bioethics, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής

Πρόεδρος ADR Hellenic Center

Διαπ. Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

Eπίτιμη Πρόξενος Εσθονίας στη Βόρεια Ελλάδα