Μεγάλη έμφαση στη χρήση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα δίνει πλέον η κυβέρνηση του Βιετνάμ μετά το Διάταγμα για την εμπορική Διαμεσολάβηση που ψηφίστηκε πρόσφατα στη χώρα και βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή από τον Απρίλιο του 2017.

Σύμφωνα με αυτό η εμπορική Διαμεσολάβηση θα πρέπει να διασφαλίζει τον εκούσιο χαρακτήρα της διαδικασίας και ταυτόχρονα τον σεβασμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εμπλεκομένων σε αυτή μερών. Παράλληλα με την ύπαρξη της σχετικής νομοθεσίας εκπρόσωποι των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας αλλά και παγκοσμίως επισημαίνουν την ανάγκη για ευρύτερη διάδοση των μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και αναλαμβάνουν πλέον πρωτοβουλίες για την ενημέρωση ειδικότερα γύρω από τα πλεονεκτήματα του θεσμού της Διαμεσολάβησης.

Πηγή: http://www.manilatimes.net/40000-workers-benefit-mediated-disputes/323823/

Έλενα Κολτσάκη, Διδάκτωρ Νομικής

Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΑΔΔ, UK, USA)

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, ΑΚΚΕΔ Προμηθέας (Αθήνα), ADR Center (Rome, Italy)