Διάχυτη πλέον είναι η πεποίθηση ότι «η Διαμεσολάβηση είναι καλά νέα σε δύσκολους καιρούς» καθώς, μπορεί να συμπληρώσει το δικαστικό σύστημα δίνοντας γρήγορες λύσεις για τις πάνω από 1.000.000 (!!!) εκκρεμείς υποθέσεις στα ελληνικά δικαστήρια. Ο χρόνος που χρειάζεται για να διευθετηθεί μια υπόθεση μέσω της Διαμεσολάβησης εξαρτάται από τη φύση της, τον αριθμό των εμπλεκομένων και τη διάθεση τους για συνεργασία, αλλά είναι ελάχιστος αν αναλογιστεί κανείς τα χρόνια που μπορεί να ταλαιπωρηθεί στις δικαστικές αίθουσες και τα χρήματα που θα ξοδέψει: «Πρόκειται για μια ευαίσθητη διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να εντυπωθεί στους εμπλεκόμενους η εμπιστοσύνη σε όλους».

Σε χώρες του εξωτερικού η Διαμεσολάβηση εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, ενώ παρατηρείται πως η επιτυχία της έχει σχέση με το κόστος και την ταχύτητα της απονομής της δικαιοσύνης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Η.Π.Α., όπου η Διαμεσολάβηση εφαρμόζεται εδώ και 35 χρόνια, με αποτέλεσμα το 96,1% των ιδιωτικών αστικών διαφορών να επιλύονται με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε, το κόστος της προσφυγής στα δικαστήρια είναι τεράστιο γι’ αυτό και οι πολίτες επιλέγουν άλλο δρόμο. Έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξαν πως τα ποσοστά επιτυχίας της Διαμεσολάβησης αγγίζουν το 80%, ανάλογα με τη χώρα. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, το ποσοστό προσφυγής σε Διαμεσολάβηση έφτασε το 28% το 2014, στις εμπορικές διαφορές το 45%, ενώ για διαφορές κάτω των 5.000 ευρώ το 70%. Στη δε Ελβετία, το 70% των αστικών διαφορών επιλύονται γρήγορα και σαφώς πιο οικονομικά με Διαμεσολάβηση.

Εμείς θα συνεχίσουμε, λοιπόν, να περιμένουμε 8-10 χρόνια να εκδοθεί μια τελεσίδικη απόφαση; Ίσως έφτασε ο καιρός, λοιπόν, και για την Ελλάδα να ακολουθήσει τα ανωτέρω παραδείγματα τόσων χωρών, προς όφελος τελικά της δικαιοσύνης και εν τέλει του πολίτη.

Πηγή: http://www.globalview.gr/2016/05/01

Δρ. Δημήτρης Θεοχάρης

Δικηγόρος, L.L.M. (London), Δ.Ν.

Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής διαμεσολαβητών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α. (e-learning)