Αθήνα, 1η Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ευχαρίστως ανακοινώνει ότι την 21η Ιουνίου 2017, διοργάνωσε, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας και το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, Ημερίδα με θέμα «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ – Ο ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ», στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας.

Η εν λόγω Ημερίδα ήταν η δέκατη έκτη, την οποία διοργάνωσε τα τρία τελευταία χρόνια η Ένωση, σε εφαρμογή της πεποίθησής της ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την διάδοση του Θεσμού της Διαμεσολάβησης -σχετικά με αστικές και εμπορικές υποθέσεις επί του παρόντος, με προοπτική επέκτασης και σε άλλες υποθέσεις όπως, παραδείγματος χάριν, στις διοικητικές- είναι η ενημέρωση των ιδιωτών, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων και ότι το πιο πρόσφορο μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η διοργάνωση ενημερωτικών Ημερίδων, σε όσο το δυνατόν περισσότερους Δήμους της χώρας μας.

Ο μεγάλος αριθμός εκείνων που παραστάθηκαν και τόσο η προσοχή με την οποία παρακολούθησαν τις εισηγήσεις, όσο και οι πολυάριθμες και καίριες ερωτήσεις που έθεσαν μετά, επιβεβαίωσαν την αίσθησή μας ότι οι πολίτες θα δείξουν μεγάλο ενδιαφέρον για την Διαμεσολάβηση, εφόσον λάβουν κατάλληλη και επαρκή πληροφόρηση για το νέο αυτό Θεσμό.

Θερμότατα ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, κύριο Αθανάσιο Μακρυγιάννη και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, κύριο Αλέξανδρο Διαμαντάρα, για τη συμβολή τους στην οργάνωση της Ημερίδας, αλλά κυρίως για την παρουσία τους στην Ημερίδα, την οποία παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον, παίρνοντας και τον λόγο για να απευθύνουν θερμό χαιρετισμό, να συγχαρούν όλους τους συντελεστές της Ημερίδας και να επαινέσουν την Διαμεσολάβηση.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, κύριο Αθανάσιο Μακρυγιάννη και για την τόσο εμπεριστατωμένη αναφορά του στην Διαμεσολάβηση, στις αρχές που την διέπουν και στα πλεονεκτήματά της, την οποία έκανε κατά την εναρκτήρια προσφώνησή του, αλλά και για τις εύστοχες και ουσιαστικές παρεμβάσεις του καθ’ όλη την διάρκεια της Ημερίδας.

Θερμότατα ευχαριστούμε, επίσης, τον Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κύριο Ευθύμιο Καραΐσκο, για την παρουσία του στην Ημερίδα, για τον χαιρετισμό που απηύθηνε κατά την έναρξή της και για το ενδιαφέρον που έδειξε για τον Θεσμό της Διαμεσολάβησης.

Τους χαιρετισμούς ακολούθησαν οι Εισηγήσεις, με πρώτη εκείνη του κυρίου Λάμπρου Κοτσίρη, Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, Όμ. Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Προέδρου της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο κύριος Λάμπρος Κοτσίρης, με γλαφυρό, όπως πάντοτε, τρόπο, εξέθεσε τις ρίζες της Διαμεσολάβησης, που ανατρέχουν στην Ελληνική Μυθολογία, τα πλεονεκτήματα του τρόπου αυτού επίλυσης διαφορών, που πέραν της ταχύτητας και του χαμηλού κόστους του σε σχέση με την Δικαστική Διαδικασία, είναι καθοριστικός για την διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και συμβάλλει στη δημιουργία υγιών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων σε όλους τους τομείς.

Μετά, την Εισήγηση της έκανε η κυρία Κατερίνα Κωτσάκη, επ. Δικηγόρος Αθηνών, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του ίδιου πιο πάνω Υπουργείου, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών. Αφού προέβη σε μία γενική Εισαγωγή στην Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις κατά το Ελληνικό και το Κοινοτικό Δίκαιο, η κυρία Κατερίνα Κωτσάκη εξέθεσε τις Βασικές Αρχές που διέπουν τον Εναλλακτικό αυτό Τρόπο Επίλυσης Διαφορών, με κυρίαρχη την αρχή της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας και τα σημαντικά πλεονεκτήματά της, όπως τη δυνατότητα εξεύρεσης λύσης που να ικανοποιεί και τα δύο μέρη, τον ρόλο και τις δεξιότητες του Διαμεσολαβητή, ο οποίος δεν εκδίδει απόφαση, αλλά μόνο διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους να εντοπίσουν τα πραγματικά συμφέροντά τους και να βρουν -εκείνοι- την λύση που τα εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά, καθώς και τον απλό τρόπο με τον οποίο το συμφωνητικό επίλυσης της διαφοράς, το οποίο προκύπτει από την διαδικασία της Διαμεσολάβησης, μπορεί να καταστεί τίτλος εκτελεστός, οπότε και εκτελείται με τον ίδιο τρόπο όπως μία δικαστική απόφαση.

Ακολούθησε η Εισήγηση του κυρίου Σέργιου Μαναράκη, Δικηγόρου Αθηνών και Διαπιστευμένου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Διαμεσολαβητή, ο οποίος εξέθεσε την σημασία της Διαμεσολάβησης στην επίλυση των εμπορικών διαφορών και λόγω της εμπιστευτικότητας που διασφαλίζει, αλλά και λόγω της δυνατότητας συνέχισης της συνεργασίας μεταξύ των αρχικά αντιδίκων και εικονογράφησε τα λεγόμενά του, εκθέτοντας υπόθεση, την οποία έχει βιώσει ο ίδιος.

Μετά, ο καθηγητής, κύριος Λάμπρος Κοτσίρης, ο όποιος συντόνιζε τις Εισηγήσεις, έδωσε τον λόγο στην κυρία Αντωνία Κιάτου, Δικηγόρο Αθηνών και Διαπιστευμένη από το ίδιο πιο πάνω Υπουργείο Διαμεσολαβήτρια, για την δίκη της Εισήγηση. Η κυρία Αντωνία Κιάτου ανέλυσε λεπτομερώς τις διατάξεις του Νόμου 4469/2017 για τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων», τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, κυρίως σε όσους έχουν σε εκκρεμότητα «κόκκινα δάνεια», τις ελλείψεις του Νόμου, καθώς και τις βελτιώσεις, που επιβάλλεται να επέλθουν για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του, τονίζοντας την θετική σημασία αφενός της ανάθεσης του ρόλου του «Συντονιστή» -έστω κατά κύριο λόγο και όχι αποκλειστικά- σε Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές του ΥΠΔΔΑΔ και αφετέρου της γενικότερης προσπάθειας εξωδικαστικής επίλυσης των υπαγόμενων διαφορών.

Στην συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στον κύριο Γιάννη Νεραντζή, Δικηγόρο Αθηνών και Διαπιστευμένο από το ίδιο πιο πάνω Υπουργείο Διαμεσολαβητή, ο οποίος αναφέρθηκε στον Νόμο 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, κυρίως για να τονίσει πόσο χρήσιμο θα ήταν εάν της σχετικής Δικαστικής Διαδικασίας προηγείτο υποχρεωτικά ένα στάδιο Διαμεσολάβησης, την οποία θα έκανε Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Νόμου 3898/2010, εφαρμόζοντας την αποτελεσματική διαρθρωμένη διαδικασία που προβλέπει ο εν λόγω Νόμος, όπως είχε προβλεφθεί στο Σχέδιο του Νόμου 3869/2010, του λεγόμενου «Νόμου Κατσέλη», αλλά τελικά οι σχετικές διατάξεις απαλείφθηκαν.

Μετά το πέρας των Εισηγήσεων, δόθηκε χρόνος στους παρευρισκόμενους να θέσουν ερωτήσεις στους Εισηγητές επί θεμάτων σχετικά με τα οποία επιθυμούσαν διευκρινίσεις, στις οποίες οι Εισηγητές απάντησαν πρόθυμα. Στους παρευρισκόμενους δόθηκε, επίσης, χρόνος για να κάνουν παρεμβάσεις, οι οποίες ήταν ουσιαστικές και ενδιαφέρουσες.

Για την εξαιρετική και αφοσιωμένη εργασία, που πρόθυμα και αποτελεσματικά προσέφεραν σχετικά με την οργάνωση της Ημερίδας και την δημοσιοποίησή της με δημοσιεύσεις ακόμη και στον τύπο Λαμίας, να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά την κυρία Αγγελική Αργυροπούλου, την κυρία Γιάννα Μπουλέρου, την κυρία Παρασκευή – Ευαγγελία Μυλωνά, την κυρία Μαρία – Αγγελική Σκούρα και την κυρία Μαριάνθη Στουρνάρα, όλες Δικηγόροι Λαμίας και Διαπιστευμένες από το ΥΠΔΔΑΔ Διαμεσολαβήτριες, καθώς και την κυρία Αντωνία Κιάτου, που αποτέλεσαν την Διοργανωτική Επιτροπή της Ημερίδας.

Η Πρόεδρος της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ,

Κατερίνα Κωτσάκη

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου