Στην Γερμανία έχει αρχίσει εδώ και καιρό η συζήτηση, αν η διαμεσολάβηση θα μπορούσε να οριστεί πλέον ως επιστήμη ή αν θα συνεχίσει να ορίζεται ως μια διαδικασία, μια τεχνική ή ένα εργαλείο. Θεωρητικοί της διαμεσολάβησης και επιστημολόγοι προσπαθούν να την οριοθετήσουν, ως προς το αντικείμενο της, το εύρος, το βάθος αυτού και τη μέθοδο της. Σε όλους είναι κοινή η συνείδηση ότι η διαμεσολάβηση χαρακτηρίζεται από έντονη πολυπλοκότητα, απαιτεί πολύ σύνθετες προσεγγίσεις,  για τις οποίες χρειάζεται να χρησιμοποιήσει εργαλεία από άλλες επιστήμες. Όχι όμως μόνο τα εργαλεία τους αλλά και τις μεθόδους τους καθώς και τα πορίσματα τους.

Η εκπαίδευση για τη διαμεσολάβηση στην Γερμανία, ουσιωδώς πιο απαιτητική από αυτήν, που απαιτείται στον αγγλόφωνο χώρο καθώς και στην Αμερική, ήδη έχει περάσει στις αίθουσες των πανεπιστημίων. Έχουν δημιουργηθεί ειδικές έδρες σε πανεπιστήμια με αποτέλεσμα να αποτελεί μέρος των προπτυχιακών σπουδών ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο πολλά είναι τα προσφερόμενα προγράμματα.

Το Πανεπιστήμιο του Κόμπουργκ της Γερμανίας και ειδικότερα η καθηγήτρια του Οικονομικού Τμήματος Δρ. Hedwig Schmid, η οποία κατέχει την έδρα της Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων ενώ έχει και την ιδιότητα της εντεταλμένης του Πανεπιστημίου για την διαχείριση και την συμβουλευτική επί των συγκρούσεων, ασχολείται ιδιαιτέρως με το θέμα της διαμεσολάβησης.

Υπό την εποπτεία της ανωτέρω καθηγήτριας η προπτυχιακή φοιτήτρια Julia Übelmesser εκπόνησε την διπλωματική της εργασία με θέμα: “Ενδοεπιχειρησιακή Επίλυση Συγκρούσεων δια της Διαμεσολάβησης – Διερεύνηση της Αποδοχής και της Χρήσης της καθώς και Συστάσεις για Οικονομικές Επιχειρήσεις”. Η προπτυχιακή φοιτήτρια διενήργησε έρευνα πεδίου σε επιχειρήσεις της Άνω Φρανκωνίας για τις εμπειρίες τους και τις απόψεις τους σχετικά με την χρήση της Διαμεσολάβησης για την επίλυση των συγκρούσεων. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετείχαν στην έρευνα έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την διαμεσολάβηση.

Η επιτυχία της φοιτήτριας ήταν η εκ μέρους της ανάπτυξη ενός παραμετροποιημένου μοντέλου για την χρήση της διαμεσολάβησης στις επιχειρήσεις.

Το πόνημα της αυτό δεν έμεινε απαρατήρητο. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Κόμπουργκ αποφάσισε να της απονείμει βραβείο γι αυτό, το οποίο συνοδεύονταν και από χρηματικό έπαθλο 1.000,00 ευρώ.

Σε ειδική τελετή, που διοργανώθηκε, υπό την παρουσία σημαντικών τοπικών παραγόντων καθώς και καθηγητών του Πανεπιστημίου, το βραβείο στην διακριθείσα φοιτήτρια παρέδωσε ο επικεφαλής του Επιμελητηρίου Friedrich Herdan με την μνεία των λόγων του Κant: «Να τολμάς, να υπηρετείς αυτό που νιώθεις».

Πηγή:http://www.infranken.de/regional/artikel_fuer_gemeinden/Du-elende-Saeugoschn-Geschwisterstreit-artet-in-Handgreiflichkeiten-aus;art154303,2525155

Θεοχάρης Αγγελίδης

Δικηγόρος

Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης