Ολοκληρώθηκε από το  ADR point μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση Διαμεσολάβησης στις διαφορές μεταξύ εταίρων πολύ γνωστής εταιρίας της Θεσσαλονίκης, της οποίας οι δύο κύριοι εταίροι (μέτοχοι 50% και μέλη του ΔΣ) είχαν εμπλακεί σε μια μεγάλη δικαστική διαμάχη με κατάθεση αγωγών, μηνύσεις, αλληλοκατηγορίες για κατάχρηση αλλά και εμπλοκή των εργαζομένων, που κλήθηκαν να διαλέξουν πλευρά. Η ανελέητη δικαστική διαμάχη δημιούργησε μεγάλο οικονομικό πρόβλημα στην εταιρία ενώ κατάληξε στην απόφαση του δικαστηρίου να διορίσει προσωρινή διοίκηση. Η προσπάθεια κατέστη άκαρπη τρεις φορές και οι δικηγόροι αποφάσισαν πως δεν είχε πλέον νόημα να συνεχίζουν την άσκηση ένδικων μέσων, αφού η εταιρία εξαντλήθηκε οικονομικά και αντιμετώπιζε πλέον τον κίνδυνο της πτώχευσης.

Αποφάσισαν να δοκιμάσουν την επίλυση μέσω Διαμεσολάβησης, στην προσπάθεια αρχικά να σταματήσουν οι νομικές ενέργειες που διαρκώς όξυναν το κλίμα, και να βρεθεί μια λύση που θα ικανοποιούσε και τα δύο μέρη. Μείζον θέμα αποτελούσε η διατήρηση του εμπορικού σήματος και η δυνατότητα αγοράς από τον έναν ή τον άλλο του μεριδίου συμμετοχής της αντίθετης πλευράς. Υπήρξε μια μακρά συζήτηση, η οποία τελικά κατέληξε σε έναν συμβιβασμό που βρήκε τα μέρη σύμφωνα. Ορίστηκε το ποσό εξαγοράς με κοινή συμφωνία των μερών, συμφωνήθηκαν οι λεπτομέρειες για το δικαίωμα χρήσης του σήματος, συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν οι τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, όπως εγγυήσεις χρημάτων και ακινήτων για το τίμημα καθώς και άλλα ζητήματα διαδικασίας. Διασφαλίστηκε η απόλυτη εμπιστευτικότητα και συμφωνήθηκε η μη κατάθεση πρακτικού που θα επέφερε σχετική δημοσιότητα, καταλήγοντας έτσι σε μια οριστική συμφωνία και εξουσιοδοτώντας παράλληλα τον Διαμεσολαβητή να επιβλέπει την εκτέλεσή της.

Πηγή:  www.adrpoint.gr

Έλενα Κολτσάκη, Διδάκτωρ Νομικής

Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΑΔΔ, UK, USA)

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, ΑΚΚΕΔ Προμηθέας