Μέσα σε λίγες ώρες ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη Διαμεσολάβηση σε σχέση με μισθωτική διαφορά. Επρόκειτο για μίσθωση επαγγελματικού χώρου σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Στη θέση του αρχικού εκμισθωτή είχε υπεισέλθει άλλο πρόσωπο, υπήρχαν οφειλόμενα μισθώματα και αμφισβήτηση για το ύψος τους.

Στο αρχικό στάδιο της προσπάθειας απευθείας συνεννόησης μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή, ο καθένας επικαλούνταν τα δικά του επιχειρήματα και έγγραφα. Σύντομα ο διάλογος μεταξύ τους διακόπηκε, οι σχέσεις των μερών έγιναν εξαιρετικά τεταμένες, δεν έλεγαν πλέον ούτε «καλημέρα» και δεν ήθελε να δει καθόλου ο ένας τον άλλο. Ακολούθως, ο εκμισθωτής απέστειλε στον μισθωτή εξώδικο με τις απαιτήσεις του, απειλώντας τον με έξωση. Ταυτόχρονα, με την εξώδικο πρότεινε και επίλυση της διαφοράς με Διαμεσολάβηση. Η πλευρά του μισθωτή αποδέχθηκε την προσφυγή σε Διαμεσολάβηση.

Τα εμπλεκόμενα μέρη προσήλθαν στο γραφείο του Διαμεσολαβητή με τους δικηγόρους τους την ημέρα και ώρα που τους εξυπηρετούσε όλους. Τότε ήταν η στιγμή που η διαφορά αναλύθηκε εκτενώς και από τις δύο πλευρές. Η κάθε πλευρά είχε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αναπτύξει όλα τα επιχειρήματα της και να εξηγήσει πλήρως την οπτική της στη διαφορά χωρίς να διακόπτεται, σε συνθήκες αξιοπρέπειας και σεβασμού. Ο μισθωτής έθεσε κάποιες δικές του διεκδικήσεις για αναγκαίες βελτιώσεις στο κτίριο. Η ένταση που δημιουργούταν όταν τα μέρη έκαναν προσπάθεια απευθείας συνεννόησης μεταξύ τους με αποτέλεσμα να οδηγούνταν σε διακοπή των συνομιλιών, τώρα αντιμετωπίστηκε επιτυχώς. Παρόλο που η διένεξη κορυφώθηκε και κάποια στιγμή διαφάνηκε έντονα κίνδυνος διακοπής της διαδικασίας, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, ο κίνδυνος αυτός αποσοβήθηκε και οι διαφορές επιλύθηκαν αισίως.

Οι Διαμεσολαβητές συμβάλλουν στο να εκφραστούν και να γίνουν κατανοητές οι εκατέρωθεν απόψεις και τα επιχειρήματα, να διευκρινισθούν τα θέματα, να αποφορτισθεί η ένταση, να εγκατασταθεί ο διάλογος, να συνειδητοποιηθεί η κατάσταση από την κάθε πλευρά ώστε να υπάρξουν προτάσεις, να γίνει διαπραγμάτευση και να επέλθει λύση.

Μέσα σε 3 ώρες προέκυψε λύση αμοιβαία αποδεκτή και συμφέρουσα και για τις δύο πλευρές. Οι διαφορές διευθετήθηκαν και η μίσθωση συνεχίσθηκε προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Και κάτι ακόμα πολύ βασικό: Τα μέρη ξέρουν πλέον τι τους γίνεται και μπορούν να προχωρήσουν σε επόμενα σχέδια και να προγραμματίσουν την εν γένει εξέλιξη και πορεία τους.

Οι δύο δικηγόροι παρείχαν ουσιαστικά τη συμβολή τους στην όλη διαδικασία. Προσέφεραν την αρωγή τους στους πελάτες τους, ενημερώνοντάς τους ως προς το νομικό σκέλος των ζητημάτων και το βαθμό βασιμότητας των επιχειρημάτων τους. Παρείχαν τη βοήθειά τους στο σχηματισμό των προτάσεων και στη διαπραγμάτευση. Βοήθησαν τους πελάτες τους να ρυθμίσουν με τον καλύτερο τρόπο τα θέματά τους.

Μέσα σε 3 μόλις ώρες, η διαφορά επιλύθηκε επιτυχώς, συντάχθηκε και υπογράφηκε το επίσημο πρακτικό της Διαμεσολάβησης. Ρυθμίστηκαν όλα τα μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή θέματα με έγγραφο που (χωρίς δικαστήρια και χωρίς εφέσεις), κηρύσσεται τίτλος εκτελεστός, όπως μια δικαστική απόφαση.

Εκμισθωτής και μισθωτής, ευχαριστημένοι αποχώρησαν από τη Διαμεσολάβηση, διότι μπόρεσαν να μιλήσουν και να ακουστούν, να σκεφτούν και να αποφασίσουν. Πέτυχαν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους άμεσα, οικονομικά, διατηρώντας μια λειτουργική σχέση μεταξύ τους και χωρίς να διαρρεύσουν πληροφορίες, που είχαν σημασία γι’ αυτούς να μείνουν απόρρητες. Απέφυγαν τη χρόνια εκκρεμότητα που θα προκαλούνταν από τη δικαστική αντιμετώπιση της υπόθεσης, από την οποία κανείς δεν γνώριζε ποιος από τους δύο θα κερδίσει και ποιος θα χάσει.

Με τη Διαμεσολάβηση μπορούν πλέον να προχωρήσουν σε επόμενα βήματα τα κάθε είδους σχέδια τους, πατώντας σε ασφαλή δεδομένα.

Οι δικηγόροι των μερών αποχώρησαν επίσης ευχαριστημένοι, διότι εργάστηκαν με τρόπο πολιτισμένο, σε περιβάλλον που παρέχει άνεση και αντιμετωπίστηκαν με ευγένεια, σεβασμό και αξιοπρέπεια. Απαλλαγμένοι από δικονομίες και τυπικά ζητήματα, προσέφεραν ουσιαστικές υπηρεσίες στους πελάτες τους. Οι πελάτες τους αναγνώρισαν ότι οι δικηγόροι τους είναι αποτελεσματικοί, πρωτοπόροι και προοδευτικοί και εκτίμησαν το γεγονός ότι φέρνοντας οι δικηγόροι την υπόθεσή τους σε Διαμεσολάβηση, βοήθησαν να λυθούν οι διαφορές προς το συμφέρον αυτών, των εμπλεκόμενων μερών.

Η Διαμεσολάβηση αποδείχτηκε εξαιρετικό εργαλείο επίλυσης της διαφοράς.

Ευγνωσία Ραφτοπούλου – Χατζηπρίμου

Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια