Όπως επιβεβαιώνουν Δικηγόροι που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση των συμβάσεων στον ξενοδοχειακό χώρο, οι διαφορές στο τομέα αυτό είναι αναπόφευκτες. Ακόμη και εταιρείες που έχουν τις καλύτερες εργασιακές σχέσεις μεταξύ τους, θα υπάρξει στιγμή που σε κάποια θέματα θα συγκρουστούν.

Ο τρόπος επίλυσης των θεμάτων αυτών, θα καθορίσει την επιβίωση της σχέσης τους.  Εάν επιδιώκεται η διατήρηση της μεταξύ τους σύμβασης και της προσωπικής τους σχέσης, τότε πρέπει ο στόχος και των δύο μερών να είναι η επίλυση του θέματος γρήγορα και αποτελεσματικά, αναγνωρίζοντας εξ αρχής ότι κανένας από αυτούς δεν θα είναι απόλυτα ικανοποιημένος, αλλά θα έχουν πετύχει και οι δύο ένα αποτέλεσμα αμοιβαία αποδεκτό.

 Υπόθεση:

Για χρόνια, ένα ξενοδοχείο χρησιμοποιούσε υπηρεσίες καθαρισμού κλινοσκεπασμάτων από κάποιον συγκεκριμένο προμηθευτή. Στη συνέχεια, ένας νέος οδηγός μπήκε στην υπηρεσία του προμηθευτή. Αυτός ο οδηγός, από τη ανάληψη των καθηκόντων του έγινε φραστικά επιθετικός όχι μόνο προς τον υπάλληλο του ξενοδοχείου που παρελάμβανε τα καθαρά κλινοσκεπάσματα αλλά και στον διευθυντή του. Επανειλημμένες καταγγελίες που έγιναν στο management του προμηθευτή, έμειναν χωρίς απάντηση.

Το ξενοδοχείο δεν είχε καμία επιλογή παρά να ειδοποιήσει τον προμηθευτή για διακοπή της μεταξύ τους σύμβασης. Ο προμηθευτής αρνήθηκε να συναντηθεί με τη διοίκηση του ξενοδοχείου σχετικά με την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί και μάλιστα άρχισε μια δικαστική διαδικασία, ζητώντας αποζημίωση λόγω ακύρωση της σύμβασης. Επειδή το ποσό της αγωγής ενέπιπτε στα θεσμοθετημένα από το κράτος ποσά που απαιτούν διαμεσολάβηση (ΗΠΑ) πριν από μια δικαστική διαδικασία, η περίπτωση οδηγήθηκε σε διαμεσολάβηση.

Μέσα σε δύο ώρες συζητήσεων, που συντόνισε ένας ανεξάρτητος και αμερόληπτος επαγγελματίας Διαμεσολαβητής, όχι μόνο ο προμηθευτής αποφάσισε να σταματήσει τη δικαστική διαδικασία, αλλά και αμφότερα τα μέρη αποχώρησαν από τη διαμεσολάβηση, εκφράζοντας την ανακούφισή τους και επιβεβαιώνοντας πόσο πολύτιμοι ήταν το ένα μέρος για το άλλο. Με την έκφραση συγγνώμης προς το προσωπικό του ξενοδοχείου, επαναφορά της σύμβασης του προμηθευτή και απομάκρυνση του προβληματικού οδηγού από τα καθήκοντα του, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη βρήκαν ένα δρόμο να συνεχίσουν προσωπική τους σχέση και να διατηρηθεί έτσι και μια σημαντική εμπορική σχέση.

Συμπέρασμα:

Πρόκειται για μία υπόθεση με μία σχετικά μικρή οικονομική αξίωση, ωστόσο αναδεικνύει τη σημασία της διαμεσολάβησης για τον περιορισμό των νομικών εξόδων, τον κίνδυνο διακοπής των εργασιών, τη διαχείριση χρόνου που προορίζεται για την επίλυση του θέματος και το απρόβλεπτο μιας δικαστικής απόφασης.

Είτε πρόκειται για μία απλή διαφορά με κάποιο προμηθευτή, είτε για μια σύγκρουση μεταξύ εργαζόμενου/εργοδότη ή κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα, η διαμεσολάβηση ενδείκνυται  ως πολιτισμένος τρόπος διαχείρισης όλων αυτών των συγκρούσεων και στον ξενοδοχειακό χώρο.

 

Νανά Παπαδογεωργάκη

Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια  – Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

Περισσότερες πληροφορίες : http://hotelexecutive.com/business_review/4829/the-pros-and-cons-of-mediation-in-hotel-disputes