Δύο μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες βρίσκονται σε ιδιαίτερα μεγάλη διένεξη, που αφορά εξαγορά και συγχώνευση αξίας 5,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι εταιρείες είναι η Alere και η Abbot. Οι δύο εταιρείες συμφώνησαν να προσφύγουν σε Διαμεσολάβηση για την διένεξη τους, σε σχέση με τους αντιμονοπωλιακούς νόμους. Στόχος αυτής της εξωδικαστικής διαδικασίας είναι να ξεπεραστούν μερικά σοβαρά εμπόδια προς την επίτευξη συμφωνίας, ανάμεσα στις δύο εταιρείες.

Τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν αφορούν τη διαδικασία της εξαγοράς: Η Alere ισχυρίζεται ότι η Abbot προσπαθεί να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία και γι’ αυτό καθυστερεί την αίτηση προς την Κανονιστική Αρχή. Κατά την Alere, αυτό οφείλεται στο ότι η Abbot επιζητά να εξαγοράσει την εταιρεία St. Jude Medical Inc. για 25 δις. δολάρια. Από την πλευρά της, η Abbot ισχυρίζεται ότι η Alere δεν αποδεσμεύει πιθανά κρίσιμες πληροφορίες, σχετικές με υποθέσεις δωροδοκίας που φέρεται να εμπλέκεται στο παρελθόν.

Η μεταξύ των δύο εταιρειών συμφωνία υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2016. Από τότε όμως η Abbot είναι δυσαρεστημένη και έχει δυστροπήσει, καθώς η Alere δεν έχει τηρήσει τους συμφωνημένους κανόνες αποδέσμευσης εμπιστευτικών πληροφοριών.

Η Διαμεσολάβηση μπορεί  να βοηθήσει τις δύο εταιρείες να ξεπεράσουν αυτά τα φαινομενικά ανυπέρβλητα προβλήματα, ενθαρρύνοντας τον απευθείας διάλογο, λύνοντας ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά τα μεταξύ τους θέματα, ενθαρρύνοντας την επικοινωνία και την αναζήτηση συνεργατικών λύσεων, δίνοντας τέλος στις αγωνίες, στους προβληματισμούς, στα κόστη, στις συναισθηματικές αντιδράσεις, κ.λ.π., ώστε να προχωρήσει η συμφωνημένη εξαγορά και συγχώνευση και να υπάρξει ικανοποίηση και στις δύο πλευρές.

Πηγή: http://www.mediate.com/articles/ToebeM13.cfm

Νανά Παπαδογεωργάκη

Δικηγόρος LLM

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ & UK

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών