Πέρυσι στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού Διαμεσολάβησης πανεπιστημίων που οργανώθηκε από το INADR στις εγκαταστάσεις του DEREE-The American College of Athens συμμετείχαν δύο ομάδες από τη Συρία από πρόσφυγες φοιτητές. Οι Σύριοι φοιτητές, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους φοιτητές από διάφορα κράτη του κόσμου, αποκάλυψαν πως η Διαμεσολάβηση αποτελεί μια διαδικασία ενσωματωμένη στον πολιτισμό τους και η οποία μάλιστα χρησιμοποιείται ιδιαίτερα συχνά σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, κυρίως, σε ό, τι αφορά προβλήματα της οικογένειας και ζητήματα της τοπικής κοινωνίας.

Η διαδικασία είναι πολύ διαφορετική. Ο σοφός της κοινότητας, συνήθως ο γηραιότερος, προσκαλεί τα μέρη σε μια συνάντηση σε ένα μέρος που έχει ο ίδιος ορίσει. Δεν χρειάζεται υποβολή αιτήματος, αρκεί απλά να έρθει σε γνώση του σοφού η ύπαρξη διαφοράς ανάμεσα στα μέρη. Η πρόσκληση απευθύνεται και σε όποιον επιθυμεί να παρίσταται ή μόνο στα μέλη της οικογένειας όταν πρόκειται για οικογενειακή διαφορά. Οι συμμετέχοντες κάθονται στο πάτωμα και ο σοφός καλεί τα μέρη να μιλήσουν με τη σειρά για το θέμα που δημιούργησε το πρόβλημα. Μέσω της θέσης και της επιρροής του αλλά και με την ισχυρή παρουσία των υπόλοιπων μελών της κοινωνίας, τα μέρη ενθαρρύνονται να λειάνουν τις αρχικές τους θέσεις και να προχωρήσουν σε αμοιβαίους συμβιβασμούς. Με τον τρόπο αυτό, προτείνονται λύσεις που ικανοποιούν και τα δύο μέρη και καταλήγουν σε λύση, την οποία ακολουθεί μια μικρή δεξίωση ως επισφράγισμα του αποτελέσματος. Η εμπιστευτικότητα και το απόρρητο υπάρχει και τηρείται από όλους ως αυτονόητη δέσμευση τιμής στη διαδικασία.

Έλενα Κολτσάκη, Διδάκτωρ Νομικής

Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΑΔΔ, UK, USA)

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, ΑΚΚΕΔ Προμηθέας (Αθήνα), ADR Center (Rome, Italy)