Η ΕΕΔΕ, ενεργός φορέας προώθησης της Διαμεσολάβησης και των υπόλοιπων εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, συνεχίζει να ενημερώνει τα μέλη της, μέσω της στήλης «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», του ψηφιακού της περιοδικού «Manager», για θέματα σχετικά με τις εξωδικαστικές μεθόδους επίλυσης διαφορών.

Στη στήλη του τεύχους Απριλίου, τα μέλη της ΕΕΔΕ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΟΠΕΜΕΔ σε συνεργασία με διμερή επιμελητήρια, με αφορμή την ημέρα της Διαμεσολάβησης καθώς και για παραδείγματα καλών πρακτικών Διαμεσολάβησης που εφαρμόζονται στις χώρες του εξωτερικού.

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στη στήλη «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».