Υπόθεση ναυτικού δικαίου σχετική με διαφορά που προέκυψε κάτω από γενική αβαρεία πλοίου και αξίωση αποζημίωσης από τον πλοιοκτήτη προς τον ασφαλιστή του πλοίου. Στα Δικαστήρια ο ασφαλιστής αρνούνταν να αποζημιώσει τον πλοιοκτήτη με τον ισχυρισμό ότι η φύση της ζημιάς στη μηχανή του πλοίου που οδήγησε στη γενική αβαρεία συνέβη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς φορτίου το οποίο εξαιρούνταν ασφαλιστικής κάλυψης και ως εκ τούτου οι αντασφαλιστές δεν θα αποζημίωναν τη ζημιά της μηχανής. Ο πλοιοκτήτης ισχυριζόταν ότι η φύση της ζημιάς δεν προέκυψε από τη μεταφορά του φορτίου αλλά ήταν αποτέλεσμα της ηλικίας του πλοίου και της πολυετούς χρήσης του και συνεπώς έπρεπε να αποζημιωθεί κάτω από τους όρους του συμβολαίου. Τα μέρη αποφάσισαν να λύσουν τη διαφορά τους σε διαμεσολάβηση, και διάλεξαν Έλληνα διαπιστευμένο διαμεσολαβητή, για το λόγο της προστασίας της φήμης τους, ως μεγάλες εταιρείες με κύρος στο χώρο τους, αλλά και να συνεχίσουν να συνεργάζονται καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν διαφωνίες για πολλά χρόνια. Στη διαμεσολάβηση τα μέρη συμφωνήσαν ότι ο ασφαλιστής θα αποζημιώσει τον πλοιοκτήτη για τη ζημιά της μηχανής του πλοίου, αλλά το ποσό θα το συμψηφίσουν με τα ασφάλιστρα της τρέχουσας χρονιάς αλλά και της επόμενης ασφαλιστικής χρονιάς, γεγονός που συνέφερε και τον πλοιοκτήτη διότι θα είχε πρόβλημα εύρεσης ασφάλειας μετά τη ζημιά του πλοίου στα ίδια επίπεδα τιμών εάν διακόπτονταν η ασφάλεια και η σχέση τους και τον ασφαλιστή διότι ακόμη και αν η ζημιά ενδεχόμενα είχε σχέση με τη μεταφορά φορτίου που δεν ενέπιπτε κάτω από τους όρους του ασφαλιστηρίου ο πλοιοκτήτης είχε και άλλα πλοία που καλύπτονταν στην ίδια ασφαλιστική και ως εκ τούτου το κέρδος ήταν μεγαλύτερο. Η συμφωνία αυτή δεν ήταν δυνατή στα Δικαστήρια καθώς τα μέρη δεν θα μπορούσαν να διευρύνουν την πίττα των εναλλακτικών λύσεων που υπήρχαν και καθόρισαν τα ίδια το σημείο που η λύση ικανοποιούσε και τους δύο απόλυτα. Η σχέση τους έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα.

Υπόθεση ναυτικού δικαίου σχετική με διαφορά που προέκυψε από οφειλόμενα ποσά και ληξιπρόθεσμα τιμολόγια εργασιών ναυπηγείου στο εξωτερικό μεταξύ πλοιοκτήτη και ναυπηγείου. Το ναυπηγείο κατέθεσε αγωγή κατά του πλοιοκτήτη και ζήτησε τη συντηρητική κατάσχεση πλοίου του. Ο πλοιοκτήτης πρότεινε διαμεσολάβηση και το ναυπηγείο δέχτηκε καθώς η συνεργασία τους ήταν πολύχρονη και τα δικηγορικά έξοδα υπέρογκα σε διαφορετικές δικαιοδοσίες. Στη διαμεσολάβηση, με Έλληνα διαπιστευμένο διαμεσολαβητή, τα μέρη συμφώνησαν την τμηματική εξόφληση του υπολοίπου των τιμολογίων από τον πλοιοκτήτη λόγω της κακής αγοράς ξηρού φορτίου και δυσκολίας ρευστότητας και έκπτωση στα τιμολόγια εργασιών για το επόμενο πλοίο που θα αναλάμβανε αποκλειστικά το ναυπηγείο, καθώς ο πλοιοκτήτης χρησιμοποιούσε συχνά το συγκεκριμένο ναυπηγείο λόγω της εξαιρετικής δουλειάς και τεχνογνωσίας, το οποίο θα απέφερε περαιτέρω κέρδος και στο ναυπηγείο. Στα Δικαστήρια η λύση αυτή δεν θα μπορούσε να βρεθεί καθώς το ναυπηγείο ίσως να εισέπραττε ένα μικρό ποσό από τα οφειλόμενα τελικά, εφόσον αφαιρούνταν και τα δικηγορικά έξοδα και δεν θα είχε περαιτέρω κέρδος, ενώ η άλλη πλευρά δεν θα μπορούσε να έχει έκπτωση στις εργασίες από άλλο ναυπηγείο και θα έπρεπε επιπλέον να πληρώσει και δικηγορικά έξοδα για την άρση κατάσχεσης του πλοίου. Η σχέση τους έχει συνεχιστεί μέχρι σήμερα.

Διαφορά που προέκυψε από μη πληρωμή μεσιτικής αμοιβής κάτω από όρους ναυλοσυμφώνου, λύθηκε σε διαμεσολάβηση με Έλληνα διαπιστευμένο διαμεσολαβητή. Τα μέρη διαφωνούσαν για το ποιος ευθύνεται για την πληρωμή της μεσιτικής αμοιβής καθώς το συμβόλαιο δεν διευκρίνιζε ξεκάθαρα το σημείο αυτό. Αγωγές κατατέθηκαν στα Δικαστήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και πριν τη δικάσιμο η διαφορά λύθηκε στη διαμεσολάβηση. Η μεσιτική αμοιβή πληρώθηκε από τη μία πλευρά στο ήμισυ της απαίτησης και συμφωνήθηκε αποκλειστική συνεργασία των δύο μερών για ένα χρόνο καθώς οι υποδείξεις ευκαιριών από τη μεσιτική εταιρεία θα είχαν μέγιστο κέρδος για τον πλοιοκτήτη. Στα Δικαστήρια, τα μέρη δεν θα είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν πρόταση συνεργασίας καθώς ο Δικαστής θα αποφάσιζε ποιος όφειλε τη μεσιτική αμοιβή και μόνο. Τα μέρη συνεργάζονται ακόμη μέχρι σήμερα με κέρδος και για τις δύο πλευρές.

Βικτώρια Λιούτα, Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια