Η διαμεσολάβηση, στην οποία αντιτιθέμενα μέρη στον κόσμο συνεχίζουν να καταφεύγουν,  βρίσκεται πλέον στις καλές υπηρεσίες της Ελβετίας.

Από το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει για πρώτη φορά, στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό  Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εφαρμοσμένων σπουδών με τίτλο: “Διαμεσολάβηση στις διαδικασίες της Ειρήνης”. Στη δόμηση του νέου αυτού προγράμματος σπουδών ενεργή συμμετοχή έχει και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. “Ο κόσμος είναι πολυπολικός, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει όλο και περισσότερες συγκρούσεις”, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Βουλευτής, κ. Dier Burkhalter. “Αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί με διαμεσολαβήσεις. Προς τούτο χρειαζόμαστε τους καλύτερους ανθρώπους, προκειμένου να τους εκπαιδεύσουμε στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό  Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης”.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας συμμετέχει στο 30% ή συνολικά σχεδόν με 1,6 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα από τα συνολικά εξ’ ύψους 5,5 εκατομμύρια φράγκα των εξόδων, τα οποία απαιτούνται για την φάση της προετοιμασίας καθώς και των δύο πρώτων δεκαοκτάμηνων πιλοτικών προγραμμάτων, τα οποία θα λάβουν χώρα ανάμεσα στο 2017 και 2012. Τα υπόλοιπα έξοδα θα αναληφθούν από άλλα συνεργαζόμενα κράτη καθώς και από το  ίδιο το Ελβετικό Ομοσπονδιακό  Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης. Η προσφορά απευθύνεται σε διπλωμάτες και ειδικούς από Υπουργεία Εξωτερικών, εκ των οποίων δύο θα είναι από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας, αλλά και σε εκπροσώπους Διεθνών Οργανισμών. Ο Burkhalter θα διευθύνει το Συμβούλιο Στρατηγικής.

Με την υποστήριξη του προγράμματος σπουδών, η Ελβετία δεν διασφαλίζει μόνο τη δική της διαμεσολαβητική δυναμικότητα, αλλά επίσης και “τον  πρωτοποριακό της ρόλο στην διαμεσολάβηση ως σημαίνοντος εργαλείου της διεθνούς κοινότητας στην ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων”, δηλώνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι από τη διακοπή της λειτουργίας ενός αντίστοιχου κέντρου στον Καναδά, πριν από πέντε χρόνια δεν υφίσταται παγκοσμίως καμία δυνατότητα  για μια εξειδικευμένη εκπαίδευση επί της διεθνούς διαμεσολάβησης για την ειρήνη.

Η διαμεσολάβηση ανήκει στις  Καλές Υπηρεσίες της Ελβετίας, στις οποίες απευθύνονται τα αντιτιθέμενα μέρη σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι μπόρεσε η Ελβετία, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της θητείας της χώρας, ως Προέδρου του Διεθνούς Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη, δια της πρέσβειρας Heidi Tagliavini, η οποία λειτούργησε ως επικεφαλής διαμεσολαβήτρια, να  “επηρεάσει και να υποστηρίξει” την διευθέτηση του ζητήματος της Ουκρανίας το έτος 2014. Επί του παρόντος, η Tagliavini υποστηρίζει εκτός των άλλων την διαμεσολαβητική προσπάθεια του ειδικού απεσταλμένου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία.

Πηγή: https://www.nzz.ch/schweiz/neuer-eth-masterstudiengang-mediatoren-aus-zuerich-fuer-die-welt-ld.140628

Θεοχάρης Αγγελίδης

Δικηγόρος

Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης