Με 95.000,00 ευρώ από το Ταμείο Ενσωμάτωσης ενισχύεται το Πρόγραμμα του Αμβούργου για τους Πρόσφυγες “Διαμεσολαβητική Γέφυρα” για την επίλυση των συγκρούσεων και την πρόληψη τους εντός και περί των χώρων φιλοξενίας των προσφύγων. Ειδικά εκπαιδευμένες διαμεσολαβήτριες και διαμεσολαβητές θα επιλύουν το δυνατόν έγκαιρα συγκρούσεις και θα ενισχύουν επί τόπου τις σχέσεις γειτονίας. Για το σκοπό αυτό το 2016 δημιουργήθηκε μια Κεντρική Υπηρεσία Αναφοράς και Συντονισμούς υπό το αναγνωρισμένο σωματείο “Ινστιτούτο για τη Διαμεσολάβηση” του Αμβούργου. Από το σημείο αυτό παρέχεται επαγγελματική βοήθεια σε Οργανισμούς και Πρωτοβουλίες της πόλης.

Με το Ταμείο Ενσωμάτωσης του Αμβούργου, το οποίο συγκροτήθηκε από πολίτες με πρωτοβουλία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του Κόμματος των Πρασίνων επιδιώκεται να ενισχυθούν στοχευμένα και να επεκταθούν περαιτέρω οι εργασίες ενσωμάτωσης τόσο των αρχών όσο και των εθελοντών. Τα μέσα θα διατεθούν για μέτρα και για ρυθμίσεις με σκοπό την ενίσχυση της ενσωμάτωσης προσφύγων.

Ο Kazim Abaci,  εκπρόσωπος της Δημοτικής Ομάδας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος σχετικά με τα ζητήματα των πολιτικών ενσωμάτωσης, δήλωσε σχετικά: »Η διαμεσολάβηση και η διαιτησία αποτελούν επαγγελματικές και δοκιμασμένες μεθόδους, για την εποικοδομητική διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων. Στην τριγωνική σχέση μεταξύ των προσφύγων, των υπηρεσιακών παραγόντων και των εθελοντών καθώς και των γειτόνων μπορούν να προκύψουν συγκρούσεις από τους πιο διαφορετικούς λόγους. Στο πλαίσιο του προγράμματος “Διαμεσολαβητική Γέφυρα” του αναγνωρισμένου σωματείου “Ινστιτούτο για την Διαμεσολάβηση” του Αμβούργου έχει γίνει ήδη καλή δουλειά. Για τον λόγο αυτό αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά για πετυχημένη διαμεσολάβηση, το γεγονός ότι αυτή η δουλειά τώρα πια μπορεί να υποστηριχθεί με την δημιουργία μιας κεντρικής συντονιστικής υπηρεσίας με μέσα του Ταμείου Ενσωμάτωσης του Αμβούργου”.

Η Christiane Blömeke, αναπληρώτρια επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας των Πρασίνων, συμπληρώνει: “Αν στο άμεσο πεδίο της γειτονιάς προκύπτουν διαρκείς συγκρούσεις, αυτό σημαίνει την ύπαρξη στρες για όλους τους συμμετέχοντες – ανεξάρτητα από το που. Η κατάσταση των προσφύγων στους χώρους φιλοξενίας είναι αυτονοήτως ιδιαίτερα απαιτητική. Και μόνο από την κατάσταση της αναμονής ή της ελλείπουσας ιδιωτικής σφαίρας προκύπτουν ήδη δυναμικές συγκρούσεων. Αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες καθώς και οι εθελοντές όχι σπάνια ζουν κατά την εργασία τους καταστάσεις μεγάλου φόρτου κατά την πρώτη παραλαβή ή μεταγενέστερα: Είτε  πρόκειται για συγκρούσεις μεταξύ των προσφύγων, είτε με τις υπηρεσίες ασφαλείας είτε με τους άμεσους γείτονες. Η “Διαμεσολαβητική Γέφυρα” είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο πλάι στην διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις συγκρούσεων προσφέρει επίσης τον συντονισμό κύκλων συζητήσεων καθώς και επίβλεψη. Η “Διαμεσολαβητική Γέφυρα” γίνεται όλο και πιο γνωστή τόσο σε εθελοντικές πρωτοβουλίες, σε αθλητικούς συλλόγους ή σε τοπικά και συνοικιακά συμβούλια. Με τον τρόπο αυτό η ενσωμάτωση των προσφύγων στις γειτονιές μπορεί να υποστηριχθεί στοχευμένα”.

(JH Quelle: u. a. Landespressedienst)

 

Θεοχάρης Αγγελίδης

Δικηγόρος

Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης