Αθήνα 4 Απριλίου 2017

“Διαμεσολάβηση: μία σύντομη και οικονομική εξωδικαστική επίλυση διαφορών”

Η ΓΣΕΒΕΕ και ο  ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) παρουσίασαν χθες, Δευτέρα 3 Απριλίου, τα οφέλη της διαμεσολάβησης σε μία ενημερωτική εκδήλωση στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ για τα μέλη της, με τίτλο “Διαμεσολάβηση: μία λύση για όλους”.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς, αναφέρθηκε στην χρησιμότητα μεθόδων και εργαλείων επίλυσης διαφορών όπως η διαμεσολάβηση, κυρίως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, αφενός γιατί η καθυστέρηση μιας δικαστικής απόφασης μπορεί να είναι μοιραία για τη βιωσιμότητά τους, αφετέρου γιατί το κόστος της δικαστικής διαδικασίας σε πολλές περιπτώσεις είναι δυσβάσταχτο και οι επιχειρήσεις δεν προχωρούν σε αυτή χάνοντας τη δικαίωσή τους.

Ειδικά στη παρούσα συγκυρία, συμπλήρωσε ο κ. Καββαθάς, που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά θέματα και σοβαρά προβλήματα νομικής φύσης με προμηθευτές, τράπεζες, αλλά και ενδοεταιρικά, η διαμεσολάβηση μπορεί να αποδειχθεί ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο και μια πιο συμφέρουσα οικονομική λύση για την επίλυση των διαφορών τους.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΜΕΔ, κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, παρουσίασε τον θεσμό της διαμεσολάβησης και επεσήμανε τόσο την αποτελεσματικότητα αυτής ως εξωδικαστικής μεθόδου επίλυσης διαφορών , όσο και την αναγκαιότητα ύπαρξης της διαμεσολάβησης για την οικονομία, την κοινωνία, τις επιχειρήσεις, αλλά και για το παραδοσιακό σύστημα απονομής δικαιοσύνης καθώς δεν έρχεται μόνο να το συμπληρώσει, απαντά και στην ανάγκη ελάφρυνσης των δικαστηρίων από την αναμονή εκκρεμών υποθέσεων.

Ο κ. Κανελλόπουλος, υπογράμμισε πως η επίλυση της  διαφοράς μέσω της διαμεσολάβησης αποτυπώνεται σε πρακτικό που είναι τίτλος εκτελεστός και πως σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία υπάρχουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε υποθέσεις οικογενειακών, εργατικών, μισθωτικών, εταιρικών, κατασκευαστικών ζητημάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διασυνοριακών διαφορών και υποθέσεων ιατρικής αμέλειας.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, η κα. Δήμητρα Τριανταφύλλου και ο κ. Σπύρος Λειβαδόπουλος, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, επικεντρώθηκαν στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αναλύοντας πως και σε ποια ζητήματα η  διαμεσολάβηση μπορεί να δώσει εξωδικαστική λύση σε λίγες μέρες ή και ώρες, με κοινά αποδεκτές συμφωνίες αναλύοντας τόσο τη διαδικασία αυτή καθαυτή, όσο και το πόσο μπορεί να ευεργετηθεί από τη διαδικασία ο αυτοαπασχολούμενος ή η μικρή επιχείρηση αποφεύγοντας μια παρατεταμένη αβεβαιότητα και διαφυλάσσοντας ή διευρύνοντας συνεργασίες ή σχέσεις μέσα από μία win- win επίλυση της όποιας διαφοράς.