Στην πόλη Άχτερν της Γερμανίας δημιουργήθηκε μια διένεξη μεταξύ του Δήμου, ενός σχολείου (Σχολείο του Άχτερταλ – Achtertalschule) και μιας Πρωτοβουλίας Πολιτών, όταν έπρεπε να επιλυθεί το ζήτημα της μεταφοράς του σχολείου από το Κέντρο της Πόλης Άχτερν στο Fautenbach. Η Πρωτοβουλία Πολιτών προκήρυξε δημοψήφισμα. Ωστόσο το Δημοτικό Συμβούλιο με δήλωση του χαρακτήρισε το δημοψήφισμα της Πρωτοβουλίας των Πολιτών ως μη νόμιμο. Η Πρωτοβουλία των Πολιτών υπέβαλε προσφυγή για τη διαπίστωση της νομιμότητας ή μη του δημοψηφίσματος.

Τότε, μεταξύ των τριών μερών (Διοίκηση, Σχολείο και Πρωτοβουλία Πολιτών) συμφωνήθηκε να επιλυθεί η διένεξη αυτή με τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης.

Η διοικητική διαδικασία εξέτασης της προσφυγής ανεστάλη με τη σύμφωνη γνώμη της Πρωτοβουλίας των Πολιτών μέχρι το τέλος της Διαμεσολαβητικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνονταν συμφωνία, θα αποφάσιζε η Προεδρία της Κυβερνήσεως σχετικά με τη νομιμότητα του Δημοψηφίσματος.

Αρχικά προγραμματίστηκαν 4 συναντήσεις, ωστόσο τελικά αυτές έφτασαν στον αριθμό των 5.  Τα μέρη συμφώνησαν σε μια ενδιάμεση λύση, με τη μεταφορά μερικών μονάχα τάξεων, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για τάξης υποστήριξης.

Έτσι αποφεύχθηκε η καταφυγή στην διαδικασία του δημοψηφίσματος, αφού ήδη η ένσταση που είχε υποβληθεί αρμοδίως ανακλήθηκε.

Τη Διαμεσολάβηση ανέλαβε το Γραφείο Διαμεσολαβητών «Dialog Basis» , το οποίο κατάφερε να φέρει σε συμφωνία τα αντιτιθέμενα μέρη.

Πηγή: http://www.bo.de/

Θεοχάρης Αγγελίδης

Δικηγόρος

Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης