Καθημερινές υποθέσεις, άλλοτε απλές και άλλοτε περισσότερο σύνθετες προσφέρονται για να επιλυθούν με διαπραγμάτευση των μερών, κερδίζοντας σε ταχύτητα και ελαχιστοποιώντας την οικονομική ζημία των μερών με την αποφυγή των πολύ υψηλών -σε πολλές περιπτώσεις- δικαστικών εξόδων. Στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες όπου η Διαμεσολάβηση ως θεσμός μετρά αρκετά χρόνια, υποθέσεις κυρίως από ιδιωτικές συμβατικές διαφορές, επιλύονται καθημερινά με αποτέλεσμα να έχουμε μία πληθώρα τέτοιων παραδειγμάτων.

Μία τέτοια υπόθεση, λοιπόν, είναι και η εξής: Ένας ιδιοκτήτης ακινήτου ήθελε να επεκτείνει και να ανακαινίσει το σπίτι του και για το λόγο αυτό προσέλαβε ένα συνεργείο ώστε να εκτελέσει το έργο. Η δουλειά προχωρούσε κανονικά, όμως στην πορεία, και πριν ολοκληρωθεί στο σύνολο του ο ιδιοκτήτης περιήλθε σε οικονομική αδυναμία. Τότε, τα δύο μέρη ήρθαν σε σύγκρουση και μετά από λίγους μήνες την υπόθεση ανέλαβε Διαμεσολαβητής.

Ύστερα από λίγες μέρες και μετά από σύντομες συζητήσεις που είχε ο Διαμεσολαβητής με τα εμπλεκόμενα μέρη, συνειδητοποίησε ότι και οι δύο είχαν όφελος από την ολοκλήρωση του έργου, έστω και με μία αμοιβαία οικονομική ζημία: Από τη μία το τεχνικό συνεργείο δεν επιθυμούσε να πληγεί η φήμη του στην αγορά με το να γίνει γνωστό ότι έρχεται σε αντιδικία με τους πελάτες του ή ότι δεν ολοκληρώνει με επιτυχία τα έργα που αναλαμβάνει, από την άλλη ο ιδιοκτήτης μπορούσε ακόμα να διαθέσει ένα ποσό, το οποίο κάλυπτε το μεγαλύτερο οικονομικό κόστος του έργου. Άλλωστε, υπήρχε μακροχρόνια συνεργασία των δύο μερών, με αποτέλεσμα κανείς να μην επιθυμεί κατά βάθος να καταλήξει η υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες. Από την άλλη όμως, τα δύο μέρη δεν επιθυμούσαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.

Η λύση που δόθηκε ύστερα από την παρέμβαση του Διαμεσολαβητή ήταν απλή, γρήγορη και με τη μικρότερη δυνατή οικονομική ζημία για τα δύο μέρη: Ένας ανεξάρτητος εργολάβος θα αναλάμβανε να ολοκληρώσει το έργο, ενώ τα έξοδα θα αναλάμβαναν τα δύο μέρη από κοινού. Έτσι, το τεχνικό συνεργείο, όχι μόνο είχε μικρότερο κέρδος αλλά κατάφερε να προστατεύσει και τη φήμη του, ενώ ο ιδιοκτήτης εξασφάλισε την επέκταση του σπιτιού του με μία μικρή έκπτωση. Η παραπάνω υπόθεση αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα επιτυχούς Διαμεσολάβησης (υπόθεση win – win).

Πηγή: http://www.intermediation.com/case-examples

Δρ. Δημήτρης Θεοχάρης

Δικηγόρος, L.L.M.

Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής διαμεσολαβητών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α. (e-learning)