Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα επίλυσης διαφορών ξεκίνησε επίσημα να επιλύει τις πρώτες της υποθέσεις στην Ελλάδα. Ο καταναλωτής, που κάνει αγορές online, μπορεί πλέον να υποβάλλει την καταγγελία του, μέσω της πλατφόρμας, προς οποιοδήποτε προμηθευτή, που έχει την έδρα του στην Eυρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο αυτό, ο καταναλωτής, μπορεί να προσκαλέσει τον προμηθευτή, να επιλύσουν εξωδικαστικά το πρόβλημα που προέκυψε, μέσω της παρουσίας ενός εγκεκριμένου φορέα επίλυσης, που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης και είναι κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε μια τέτοια υπόθεση, καταναλωτής από την Ισπανία αγόρασε online βιβλία από μεγάλο ελληνικό εκδοτικό οίκο. Η παράδοση των προϊόντων καθυστέρησε και ο καταναλωτής αρνήθηκε την παραλαβή τους. Ο προμηθευτής απέδωσε την καθυστέρηση στα Ισπανικά ταχυδρομεία, τα οποία καθυστέρησαν αδικαιολόγητα την παράδοση, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να αναγκαστεί να αγοράσει τα βιβλία από άλλον προμηθευτή. Ο καταναλωτής δεν αποδέχθηκε την αιτιολογία για την καθυστέρηση των ισπανικών ταχυδρομείων και ζήτησε την πλήρη επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε στον προμηθευτή. Ο προμηθευτής πρότεινε έκπτωση επί της αξίας των προϊόντων, την οποία όμως ο καταναλωτής αρνήθηκε με δεδομένο ότι είχε ήδη αγοράσει άλλα βιβλία. Με την παρέμβαση του διαμεσολαβητή, που όρισε το κέντρο επίλυσης, ο προμηθευτής δέχθηκε να επιστρέψει τα χρήματα εκτός από την αξία των ταχυδρομικών, το κόστος των οποίων μοιράστηκαν τα δύο μέρη. Στην υπόθεση δεν χρειάστηκε να συνταχθεί πρακτικό συμβιβασμού, αφού ο προμηθευτής εκπλήρωσε άμεσα τη συμφωνία του πιστώνοντας το σχετικό ποσό στον δικαιούχο.

Πηγή: www.adrpoint.gr

Έλενα Κολτσάκη, Διδάκτωρ Νομικής

Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΑΔΔ, UK, USA)

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, ΑΚΚΕΔ Προμηθέας (Αθήνα), ADR Center (Rome, Italy)