2013 – 2014: Η Εταιρία NORCOLD ψυκτικά μηχανήματα για τροχόσπιτα. Στις αρχές της δεκαετίας του 2010 συνέβησαν πολλά περιστατικά ανάφλεξης ψυγείων της σειράς 1200 και των μοντέλων Ν6 και Ν8 και καταστροφής των τροχόσπιτων, στα οποία ήταν εγκατεστημένα, με σοβαρότατες υλικές και άϋλες βλάβες για τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούσαν το τροχόσπιτό τους ως κύρια κατοικία και είχαν σε αυτό αποθηκευμένες της αναμνήσεις μίας ζωής.

Το Δεκέμβριο του 2013 κατατέθηκε συλλογική αγωγή (class action) ενώπιον του Πολιτειακού Δικαστηρίου (State Court) της Αμερικανικής Πολιτείας της Καλιφόρνια από οδηγούς-ιδιοκτήτες τροχοσπίτων, οι οποίοι ζητούσαν από τη NORCOLD να αποζημιωθούν για τις απώλειές τους. Μετά από 6 συνεδρίες Διαμεσολάβησης, λόγω του όγκου των εμπλεκομένων μερών, οι οποίες διήρκεσαν για πολλούς μήνες κατά το έτος 2014, η διένεξη επιλύθηκε. Οι Δικηγόροι των μερών ανακοίνωσαν ότι η NORCOLD θα καταβάλει σταδιακά, σε δόσεις, περίπου το συνολικό ποσό των 33 εκατομμυρίων Δολαρίων ΗΠΑ στους κατόχους τροχόσπιτων, στα οποία είχαν εγκατασταθεί τα προαναφερόμενα μοντέλα ψυγείων της.

Η συμφωνία, η οποία αποτέλεσε, στη συνέχεια, αντικείμενο σημαντικής αρθρογραφίας στις ΗΠΑ για παράπλευρους λόγους, όπως ζητήματα ισότιμης μεταχείρισης των πελατών-εντολέων τους από τους Δικηγόρους των οδηγών-ιδιοκτητών και ορθής κατανομής του ποσού της αποζημίωσης μεταξύ αυτών, δεν παύει να αποτελεί παράδειγμα επιτυχούς Διαμεσολάβησης μεταξύ κατασκευαστή και χρηστών των προϊόντων του, τα οποία αναφλέγησαν. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε επίσημη παραδοχή της εταιρίας για ελαττώματα των προϊόντων της, το σημαντικό για τους ενάγοντες ήταν ότι, μέσω της Διαμεσολάβησης, αποζημιώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Επίσης, σε αυτή την υπόθεση υπάρχει και μία άλλη αξιοσημείωτη πτυχή: αν είχε δικαστεί και στην ενδεχόμενη περίπτωση που η κατασκευάστρια εταιρία είχε καταδικαστεί να καταβάλει το ποσό της αποζημίωσης στο σύνολό του άμεσα και όχι σταδιακά, όπως συμφώνησε να πράξει μέσω της Διαμεσολάβησης, θα είχε πιθανότατα πτωχεύσει, όπως παραδέχτηκαν με δηλώσεις τους εκπρόσωποί της. Αντίθετα, η συμφωνημένη σταδιακή εκταμίευση της αποζημίωσης επέτρεψε στην εταιρία να προσαρμόσει τις καταβολές στις οικονομικές της δυνατότητες και να παραμείνει οικονομικά ισχυρή, ώστε να ανταπεξέλθει στη συμφωνία που είχε συνομολογήσει με τους αντιδίκους της. Τυχόν πτώχευσή της δεν θα είχε εξυπηρετήσει ούτε τα δικά τους συμφέροντα, δεδομένου ότι δεν θα μπορούσαν να εκτελέσουν την όποια τυχόν καταδικαστική σε βάρος της δικαστική απόφαση.

 

Σπύρος Αντωνέλος
Δικηγόρος – Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής –
Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών και Δικηγόρων στη Διαμεσολάβηση

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.forbes.com/sites/danielfisher/2014/12/01/plaintiff-lawyers-fight-to-salvage-norcold-settlement-and-their-fees/#4dab62667f22