Η έκθεση με τον τίτλο Roland Rechtsreport εκδίδεται κάθε χρόνο στη Γερμανία και αντικείμενο της αποτελεί έρευνα του κατά πόσο είναι αποδεκτή η δικαστική διαδικασία και κατά πόσο είναι γνωστή και εφαρμόζεται η Διαμεσολάβηση για την επίλυση των διαφορών.

Το Ινστιτούτο Δημοσκόπησης του Άλλενσμπαχ, μέσω μιας δημοσκόπησης 1458 ατόμων, ηλικίας 16 ετών και πάνω διαπίστωσε ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων που γνωρίζουν τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης ανέρχεται στο 69%.

Ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι αυτό το 69% γνωρίζει επακριβώς τι είναι η Διαμεσολάβηση. Η ερώτηση στην οποία κλήθηκαν να απαντήσουν είναι αν είχαν ακούσει ήδη μια φορά στο παρελθόν σχετικά με την Διαμεσολάβηση ή αν το πρώτον ακούν τώρα κατά την υποβολή της ερωτήσεως. Στην πρώτη έκθεση Roland Rechtsreport το έτος 2010 το ποσοστό των ερωτηθέντων, που γνώριζαν για τη Διαμεσολάβηση, ανέρχονταν στο 57%. Στα στρώματα του πληθυσμού με ανώτερη παιδεία η Διαμεσολάβηση είναι κατά μέσο όρο γνωστή σε μεγαλύτερο ποσοστό και φθάνει στο 84%. Στους πολίτες με μέσου επιπέδου εκπαίδευση, η γνώση περί της Διαμεσολάβησης  έχει αυξηθεί θεαματικά μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια. Αυτή η μορφωτική ομάδα γνώριζε για τη Διαμεσολάβηση μόλις σε ποσοστό 42%, ενώ το έτος 2016 είχε ανέλθει στο 57%.

Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι οι επιφυλάξεις σχετικά με τη δικαστική διαδικασία ανήλθαν πλέον σε ποσοστό 80% των ερωτηθέντων είναι της γνώμης ότι οι δικαστικές διαδικασίες διαρκούν πάρα πολύ, ενώ 73% θεωρούν ότι τα δικαστήρια είναι υπερφορτωμένα. Το έτος 2010 τα ποσοστά ανέρχονταν σε 74% και 60% αντίστοιχα. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες θεωρούν ότι όποιος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει έναν γνωστό δικηγόρο έχει περισσότερες πιθανότητες να έχει μια καλύτερη απόφαση. To 57% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η νομολογία γενικά δεν είναι ενιαία και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αρμόδιο δικαστήριο. Αλλά και σε ότι αφορά στην νομοθεσία, θεωρούν ότι η νομοθεσία χρήζει βελτίωσης. 60% των πολιτών βρίσκουν τους νόμους πολύ περίπλοκους. Ένας μέσος πολίτης δεν μπορεί να τους κατανοήσει.

Ωστόσο, παρά τη σχετικά υψηλή γνώση της Διαμεσολάβησης ενός ποσοστού 70% στον πληθυσμό, μόνο ένα 4% από τους ερωτηθέντες έχουν λάβει μέρος σε μια Διαμεσολάβηση εντός των τελευταίων δέκα ετών. Όμως 48% εξ’ αυτών θα προτιμούσαν μια εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους έναντι του δικαστικού δρόμου. Ερωτηθέντες, οι οποίοι ήδη είχαν λάβει μέρος σε μια Διαμεσολάβηση προτιμούν τη διαδικασία αυτή σε ποσοστό 67%, ενώ πριν από έξι χρόνια το ποσοστό αυτό ανέρχονται σε περίπου 44%.

Πηγή: www.roland-gruppe.de

Θεοχάρης Αγγελίδης

Δικηγόρος

Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης