2016: Μία σχεδόν δεκαετής δικαστική διαμάχη έλαβε τέλος έπειτα από την υπαγωγή της διαφοράς σε Διαμεσολάβηση και την εξωδικαστική συμφωνία επίλυσης της.

Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρία Amgen έχει διεθνή κύκλο εργασιών και φήμη και εδρεύει στην Πολιτεία της Καλιφόρνια. Το 2007 ασκήθηκαν συλλογικές αγωγές σε βάρος της και σε βάρος τεσσάρων πρώην στελεχών της από επενδυτές του χρηματιστηρίου. Οι τελευταίοι είχαν αγοράσει μετοχές της εταιρίας από τον Απρίλιο του 2004 έως το Μάιο του 2007, βασιζόμενοι στις δημόσιες ανακοινώσεις της εταιρείας για την επιτυχία ορισμένων σκευασμάτων της. Στους εν λόγω επενδυτές περιλαμβάνονταν ορισμένοι θεσμικοί επενδυτές, όπως το Κέντρο Πρόνοιας της Πολιτείας Connecticut, που παρέχει οικονομική βοήθεια στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, σε trust funds και σε ιδιώτες.

Αναλυτικότερα, οι ενάγοντες ισχυρίζονταν ότι είχαν παραπλανηθεί από την εταιρία σχετικά με την ασφάλεια των χρηστών δύο φαρμακευτικών σκευασμάτων, των «Aranesp» και «Epogen». Τα εν λόγω σκευάσματα στοχεύουν στην  αντιμετώπιση της αναιμίας ειδικών κατηγοριών ασθενών, όπως οι νεφροπαθείς ή οι υποβληθέντες σε χημειοθεραπεία. Στις δημόσιες ανακοινώσεις της εταιρίας δεν αναφερόταν, ωστόσο, ότι οι ιατρικές έρευνες που συνδέονταν με τη χρήση των σκευασμάτων της είχαν εντοπίσει σημαντικές παρενέργειες και περιορισμένη αποτελεσματικότητα σε διάφορες περιπτώσεις ασθενών, με αποτέλεσμα να μη θεωρούνται ευρείας κλίμακος και να μειώνεται σημαντικά ο όγκος των δυνητικών χρηστών αυτών. Ειδικά το σκεύασμα «Aranesp» είχε συνδεθεί και με ορισμένες περιπτώσεις θανάτων χωρίς να έχουν υπάρξει επαρκείς αποδείξεις. Οι ενάγοντες υποστήριζαν ότι, μέσω της αποσιώπησης των παρενεργειών και της διασποράς παραπλανητικών δημοσίων δηλώσεων της εταιρίας, η τελευταία τους είχε εξαπατήσει για το προσδόκιμο της κατανάλωσης των σκευασμάτων της, συνεπώς και για την αξία των μετοχών της, διατηρώντας τη χρηματιστηριακή ζήτηση και την τιμή τους υψηλές.

Η εκδίκαση των αγωγών θα πραγματοποιείτο τον Ιούλιο του 2016. Όμως, όπως συμβαίνει συνήθως στις Η.Π.Α., δύο μήνες πριν από την εκδίκαση, τα εμπλεκόμενα στην αντιδικία μέρη συμφώνησαν να υπαγάγουν τη διαφορά τους σε Διαμεσολάβηση και κατέληξαν σε επίλυση της διαφοράς τους μέσω αυτής. Σύμφωνα με τη συμφωνία τους, η οποία δημοσιοποιήθηκε, η εταιρία θα καταβάλει 95.000.000 δολάρια Η.Π.Α. στους ενάγοντες συνολικά για την ανάκτηση μέρους των κεφαλαίων που είχαν επενδύσει στις μετοχές της.

Στέλεχος και εκπρόσωπος της εταιρίας, αν και δεν αποδέχτηκε ότι η εταιρία είχε παραπλανήσει τους επενδυτές, δήλωσε ευχαριστημένος από την έκβαση της υπόθεσης και τη λύση που βρέθηκε μέσω της Διαμεσολάβησης, η οποία ήταν  αμοιβαία ικανοποιητική για την Amgen και για τους μετόχους της, χαρακτηρίζοντας την αποφευχθείσα δικαστική διαμάχη ως «χρονοβόρο και πολύ επαχθή».

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.hartfordbusiness.com/article/20160721/NEWS01/160729983/amgen-will-pay-95m-to-settle-class-action-suit

Σπύρος Αντωνέλος

Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής,

Εκπαιδευτής στη Διαμεσολάβηση Διαμεσολαβητών και Δικηγόρων,

Συγγραφέας