Στην Ολλανδία τα τελευταία τρία χρόνια υλοποιείται με επιτυχία σε έξι περιφέρειες (Βόρεια Ολλανδία, Χάγη, Άμστερνταμ, Ρότερνταμ, Ζίλαντ, Μπραμπάντ) το πρόγραμμα «Διαμεσολάβηση σε Ποινικές Υποθέσεις». Ωστόσο ελλείψει χρηματοδότησης το πρόγραμμα  απειλήθηκε με διακοπή. Το Ολλανδικό Κοινοβούλιο όμως έθεσε στη διάθεση του προγράμματος 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ώστε να εισαχθεί το πρόγραμμα σε ολόκληρη την χώρα.

Κάθε Ολλανδική Περιφέρεια έχει αποκτήσει μια υπηρεσία Διαμεσολάβησης στα δικαστήρια. Για το έτος 2017 αναμένεται να διεξαχθούν περί τις 1.660 Διαμεσολαβήσεις σε ποινικές υποθέσεις στην Ολλανδία. Η Διαμεσολάβηση μεταξύ δράστη και θύματος είναι προαιρετική και δωρεάν. Οι Διαμεσολαβητές, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από την Ολλανδική Ένωση Διαμεσολαβητών (MFN) και επίσης εγγεγραμμένοι στο Συμβούλιο Νομικής Βοήθειας (Legal Aid Board) ενώ θα πρέπει να έχουν και γνώση του ποινικού δικαίου. Δεν είναι όμως ακόμη βέβαιο αν το πρόγραμμα «Διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις» θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά.

Πηγή:  http://rechtennieuws.nl

Θεοχάρης Αγγελίδης

Δικηγόρος

Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης