Η ναυτιλιακή αγορά αυτή τη στιγμή βιώνει μια σοβαρή ύφεση, με την πλειοψηφία των σκαφών να λειτουργούν με ζημία. Εμπειρογνώμονες του κλάδου δεν αναμένουν καμία σημαντική βελτίωση σε αυτούς τους αριθμούς για το επόμενο έτος, με αποτέλεσμα, να κατασκευάζονται και να πωλούνται λιγότερα πλοία.(..) Με αυτές τις εξελίξεις, δημιουργούνται και πολλές διαμάχες. Είναι όμως σημαντικό για τα μέρη να διατηρήσουν τις σχέσεις με τους βασικούς πελάτες καθώς και να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους.

Ωστόσο, όταν οι πάροχοι υπηρεσιών έρχονται αντιμέτωποι με την ανάγκη να διατηρήσουν τους βασικούς πελάτες, παίρνουν συχνά την εμπορική απόφαση να «διαγράψουν» την απώλεια παρά να «επιβάλουν» μια σύμβαση και να συμμετάσχουν σε δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες ή διαιτησίες.

Τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης ως μέσο επίλυσης των διαφορών στον τομέα της ναυτιλίας είναι η ταχύτητα, το κόστος και η ευελιξία της. Το αποτέλεσμά της έχει ως στόχο την κατάληξη σε μια αξιόλογη, μακροχρόνια εμπορική λύση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η διαμεσολάβηση δεν περιορίζεται σε ένα αποτέλεσμα «νικητή-ηττημένου», αλλά προβλέπει ένα «αποτέλεσμα με αμοιβαία οφέλη»! Επιπλέον, η διαμεσολάβηση δεν θίγει οποιαδήποτε περαιτέρω ένδικα μέσα ή μελλοντικά και / ή εν εξελίξει δικαστικές διαμάχες. Ως εκ τούτου, η διαμεσολάβηση ενδείκνυται μεταξύ άλλων και για ναυτιλιακές διαφορές, προκειμένου να εξασφαλίσουν μειωμένα δικαστικά κόστη.

 

Δημήτρης Θεοχάρης

Δικηγόρος, L.L.M., Δρ. Νομικής

Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών,

Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΠΑ (e-learning)

Ηarvard University, PON Accredited.

www.tlc-lawfirm.gr

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.hellenicshippingnews.com/mediation-as-a-way-to-resolve-disputes-in-the-shipping-industry/