2015: Τον Ιανουάριο του 2015, η μεγαλύτερη τράπεζα των Η.Π.Α., η JPMorgan Chase & Co., υπήρξε η πρώτη από τις δώδεκα μεγάλες Αμερικανικές τράπεζες που ενεπλάκησαν σε υπόθεση χειραγώγησης των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η οποία, αξιοποιώντας τη Διαμεσολάβηση, επέλυσε εξωδικαστικά ομαδικές σε βάρος της αγωγές επενδυτών.

Η αντιδικία είχε ξεκινήσει το 2013, όταν hedge funds και άλλοι θεσμικοί επενδυτές και φορείς, περιλαμβανομένης της πόλης της Philadelphia, ενήγαγαν σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης δώδεκα τράπεζες, εκ των οποίων τις Morgan Stanley, Barclays Plc,  BNP Paribas, Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc και Goldman Sachs Group Inc, ισχυριζόμενοι ότι χειραγωγούσαν, σε σύμπραξη μεταξύ τους, τις τιμές ισοτιμίας συναλλάγματος, όπως αυτές καταγράφονταν στο σύστημα WM/Reuters, που αποτελεί το σημαντικότερο δείκτη αξίας συναλλάγματος.

Σύμφωνα με τις αγωγές, οι εναγόμενες τράπεζες, οι οποίες κατά το χρόνο των επίδικων συμβάντων έλεγχαν το 84% της παγκόσμιας αγοράς συναλλάγματος, συνεργάζονταν αθέμιτα από το 2003, συνδιαμορφώνοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία πολλών νομισμάτων μέσα από εναρμονισμένες συναλλαγές μεταξύ τους. Υποστηρίχθηκε ότι οι τράπεζες επικοινωνούσαν μέσω κλειστών chat rooms, διαδικτυακών μηνυμάτων και emails, χρησιμοποιώντας κωδικούς – ονόματα όπως «The Cartel», «The Bandits’ Club», «The Mafia» και «One Team, One Dream». Με αυτόν τον τρόπο αντάλλαζαν εμπιστευτικές παραγγελίες συναλλάγματος και επηρεάζαν πλασματικά την αξία διαφόρων νομισμάτων. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς αυτούς, το σύστημα WM/Reuters επηρεαζόταν άμεσα από τις αποφάσεις των δικτύων επικοινωνίας που είχαν διαμορφώσει οι τράπεζες και οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοί τους έστελναν ο ένας στον άλλο επαινετικά σχόλια μετά από κάθε παρέμβαση, η οποία είχε τις επιδιωκόμενες επιπτώσεις στη συναλλαγματική ισοτιμία νομισμάτων.

Η JPMorgan Chase & Co. επέλεξε να μην εκτεθεί σε μία δημόσια και πολυετή αντιδικία για τη δική της εμπλοκή στην υπόθεση και κατέφυγε στη Διαμεσολάβηση. Η Διαμεσολάβηση διεξήχθη από τον Kenneth R. Feinberg, Δικηγόρο και Διαμεσολαβητή με εμπειρία σε υποθέσεις αποζημιώσεων βλαβών από ελαττώματα αυτοκινήτων. Στις 5 Ιανουαρίου 2015, η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η τράπεζα συμφώνησε να καταβάλει στους ενάγοντες 99,5.000.000 δολάρια Η.Π.Α..

Ο Kenneth Feinberg, σε ένορκη κατάθεσή του για τις ανάγκες της διαδικασίας της δικαστικής επικύρωσης της συμφωνίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία ορισμένων Πολιτειών των Η.Π.Α, ανέφερε ότι τα μέρη θεωρούσαν τη συμφωνία «δίκαιη, εύλογη και επαρκή».

Η συμπεριφορά της τράπεζας σε αυτή την υπόθεση δεν κατέληξε ποτέ να αξιολογηθεί δικαστικά ως αθέμιτη, δεδομένου ότι οι ενάγοντες, κατόπιν της επιτυχούς Διαμεσολάβησης, παραιτήθηκαν από τις αγωγές τους ως προς αυτή. Ωστόσο, το επιθυμητό από αυτούς αποτέλεσμα επιτεύχθηκε και δικηγόρος των επενδυτών χαιρέτισε τη συμφωνία ως παράδειγμα προς μίμηση «για να επιδείξουν υπευθυνότητα και οι άλλες τράπεζες που εμπλέκονται στην υπόθεση».

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.reuters.com/article/us-forex-manipulation-jpmorgan-settlemen-idUSKBN0L40OI20150131

Σπύρος Αντωνέλος

Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής,

Εκπαιδευτής στη Διαμεσολάβηση Διαμεσολαβητών και Δικηγόρων,

Συγγραφέας