Με αναφορές σε μελέτες και εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για τη Διαμεσολάβηση, ο ευρωβουλευτής Κ. Χρυσόγονος ανέδειξε την ανάγκη για την προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέσο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος και την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης.

Υπογράμμισε τη σημασία της συλλογής δεδομένων και πληροφοριών σε θέματα Διαμεσολάβησης μέσω καλά οργανωμένων εκστρατειών ενημέρωσης για την αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στην αποτελεσματικότητα του θεσμού αλλά και την παροχή οικονομικών κινήτρων για τα μέρη προκειμένου να προσφύγουν στη Διαμεσολάβηση.

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εισαχθεί η υποχρεωτική Διαμεσολάβηση ως εναλλακτική λύση για την επίλυση διαφορών, τόνισε ωστόσο πως κάτι τέτοιο θα πρέπει να συνδυαστεί με μια σειρά από εγγυήσεις που θα διασφαλίζουν πως  η αποτελεσματική δικαστική προστασία δεν παρεμποδίζεται και πως προστατεύονται τα δικαιώματα των πλέον αδύνατων μερών.

Πηγή: https://left.gr/news/o-k-hrysogonos-gia-tin-efarmogi-tis-odigias-shetika-me-ti-diamesolavisi-se-astikes-kai

Έλενα Κολτσάκη, Διδάκτωρ Νομικής

Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΑΔΔ, UK, USA)

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, ΑΚΚΕΔ Προμηθέας (Αθήνα), ADR Center (Rome, Italy)