Μπορεί να φαίνεται σε πολλούς παράδοξο, ωστόσο στη Νότιο Αφρική ήδη υπάρχει ένας μεγάλος ιδιωτικός φορέας με την επωνυμία «Tokiso», ο οποίος επιλύει χιλιάδες υποθέσεις μέσω του θεσμού της διαπραγμάτευσης.

Συγκεκριμένα, ο «Tokiso» είναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός οργανισμός επίλυσης διαφορών στη Νότιο Αφρική στον οποίο κάθε χρόνο επιλύονται περισσότερες από 10.000 διαφορές από τα μέλη των επιτροπών του. Ο «Tokiso» παρέχει υπηρεσίες Διαμεσολάβησης, συμβιβασμού, διαιτησίας, συγκέντρωσης στοιχείων και διευκόλυνσης. Έχει, επίσης, θεσπίσει δικούς του κανόνες για τη Διαμεσολάβηση και τη διαιτησία, καθώς και κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη των επιτροπών του. Τόσο οι χρηματοδοτούμενοι οργανισμοί επίλυσης διαφορών από το κράτος όσο και οι μη επιδοτούμενοι, είναι πολύ δραστήριοι στη Νότιο Αφρική ενώ οι μη θεσμοθετημένοι φορείς επιτελούν πολύτιμη συμπληρωματική λειτουργία στη γενικότερη εθνική τάξη πραγμάτων.

Αν και ο συγκεκριμένος φορέας δεν είναι θεσμοθετημένος από το κράτος, ο «Tokiso» επιτελεί, κατά κοινή ομολογία, σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της επίλυσης διαφορών στη Νότια Αφρική. Ευχόμαστε το πνεύμα συμβιβασμού, που, από ό,τι φαίνεται κυριαρχεί στα περισσότερα μέρη του κόσμου, να κυριαρχήσει και στη δική μας χώρα, ώστε να μιλάμε και εμείς σε λίγα χρόνια για χιλιάδες υποθέσεις, οι οποίες έληξαν με διαπραγμάτευση και συμβιβασμό και οι οποίες δεν επιβάρυναν τα ήδη βεβαρημένα ελληνικά δικαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, ιδιωτικές πρωτοβουλίες (επιμελητήρια, κοινωνικοί φορείς, επαγγελματικές ενώσεις) που θα ενημερώνουν τα μέλη τους για τα οφέλη της Διαμεσολάβησης και θα τους παρέχουν τα μέσα για να πραγματοποιήσουν παρόμοιες Διαμεσολαβήσεις, θα ήταν χρήσιμες και στην Ελλάδα.

Πηγές:

https://tokiso.co.za/#about-us

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_dialogue/—sector/documents/instructionalmaterial/wcms_217356.pdf

Δρ. Δημήτρης Θεοχάρης
Δικηγόρος, L.L.M.
Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής διαμεσολαβητών
Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α. (e-learning)