2012: Η Διαμεσολάβηση συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην επίλυση συγκρούσεων εταιριών με αντιδίκους τους. Ενίοτε, όμως, συμβάλλει στην επίλυση αντιδικιών που γεννώνται εντός της ίδιας εταιρίας, μεταξύ στελεχών ή εταίρων, με πολύ αρνητικές επιπτώσεις για την εταιρία.

Όταν οι συνιδρυτές και διευθύνοντες σύμβουλοι των εκδόσεων «Archie Comics» της γνωστής αμερικανικής εταιρίας που εκδίδει τα κόμικς Archie και άλλα βιβλία κόμικς, με έδρα το Mamaroneck της Νέας Υόρκης, απεβίωσαν, ανέλαβαν τη διαχείριση της εταιρίας οι συγγενείς τους Jonathan Goldwater και Nancy Silberkleit. Ο πρώτος ήταν ο γιος ενός από τους συνιδρυτές, του John L. Goldwater και ήλεγχε το 25% της επιχείρησης ενώ η δεύτερη ήταν η χήρα του γιου ενός άλλου από τους συνιδρυτές, του Louis Silberkleit, και ήλεγχε το 50% της επιχείρησης. Το υπόλοιπο 25% κατείχαν από κοινού οι τρεις ανιψιές του προαναφερόμενου Jonathan Goldwater, οι οποίες δε συμμετείχαν όμως στη διαχείριση της επιχείρησης.

Οι δύο διαχειριστές, εντός μόλις δύο ετών συνδιαχείρισης, ξεκίνησαν το 2011 δικαστικές διενέξεις που εξέθεταν δημοσίως την εταιρία. Ο Goldwater ισχυριζόταν σε αίτηση του αποβολής της Silberkleit από την εταιρία και σε αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων κατά της ίδιας ότι εκείνη επεδείκνυε ανάρμοστη συμπεριφορά στους υπαλλήλους τους και κακή διαχείριση που ζημίωνε την εταιρία.

Η Silberkleit, από την πλευρά της, αρνείτο τη βασιμότητα των ισχυρισμών του Goldwater και τον χαρακτήριζε εμπαθή μαζί της και σεξιστή. Ζητούσε αποζημίωση 100 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. για βλάβη της φήμης της.

Η πρωτόδικη απόφαση του Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης απαγόρευσε στη Silberkleit να εκπροσωπεί την εταιρία. Εκείνη, όμως, παραβίασε την απόφαση δύο φορές, γεγονός που οδήγησε στη δικαστική επιβολή σε βάρος της προστίμου 60 χιλιάδων δολαρίων Η.Π.Α..

Στη συνέχεια, κατά την τακτική διαδικασία, το Ανώτατο Δικαστήριο του Manhattan προειδοποίησε τους δύο εταίρους ότι με τη διαμάχη τους έθεταν σε κίνδυνο την καλή φήμη και το μέλλον της επιχείρησης και τους πρότεινε να προβούν σε  Διαμεσολάβηση για την επίλυση των διαφορών τους.

Το 2012, παρά τις τεταμένες σχέσεις τους, οι Goldwater και Silberkleit πραγματοποίησαν επιτυχή Διαμεσολάβηση, η οποία αποκατέστησε τις σχέσεις τους και τη φήμη της «Archie Comics». Η Silberkleit δήλωσε μάλιστα επανειλημμένα ότι με τη Διαμεσολάβηση «αποκαταστάθηκε η φήμη της».

Στην υπόθεση αυτή, πέρα από τη συμβολή των μερών, των Δικηγόρων τους και του Διαμεσολαβητή για να βρεθεί λύση, κρίσιμη και αξιοσημείωτη υπήρξε η παραίνεση των Δικαστών, κατά την τακτική διαδικασία, να προβούν οι προαναφερόμενοι σε Διαμεσολάβηση, ιδιαίτερα δεδομένης της βλάβης που προξενούσε η παρατεταμένη δημόσια αντιδικία στους ίδιους και την εταιρία τους. Το παράδειγμα αυτό συνάδει με τις δυνατότητες που παρέχουν στους Έλληνες δικαστές οι διατάξεις του πρόσφατου νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη Διαμεσολάβηση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.forbes.com/sites/trialandheirs/2012/04/16/archie-comics-power-struggle-teaches-a-lesson/#37c658816382

Σπύρος Αντωνέλος
Δικηγόρος – Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής –
Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών και Δικηγόρων στη Διαμεσολάβηση – Συγγραφέας