Πρόσφατα η τουρκική κυβέρνηση τροποποίησε το νόμο περί αυτοκινητοδρόμων, όπως και τις σχετικές διατάξεις για την υποχρέωση ασφάλισης των αυτοκινήτων.

Ως μέρος της προσπάθειας για βελτίωση της αποδοτικότητας του ασφαλιστικού τομέα και για την ομογενοποίηση των διαδικασιών για αξιώσεις των ασφαλιζομένων, έγιναν τροποποιήσεις και εισήχθησαν νέοι όροι.

Όταν λοιπόν γίνεται αίτηση αποζημίωσης, το αιτούμενο μέρος πρέπει να απευθυνθεί πρώτα μόνον στον ασφαλιστικό φορέα. Μέχρι πρόσφατα, ειδικά αν υπήρχε τραυματισμός, οι εμπλεκόμενοι μπορούσαν να καταθέσουν αγωγές απευθείας στα αρμόδια δικαστήρια. Τώρα αυτό δεν μπορεί να γίνει, αν πρώτα δεν έχει γίνει η διαχείριση της αίτησης από τον ασφαλιστικό φορέα.

Αν ο ασφαλιστικός φορέας δεν απαντήσει εντός 15 ημερών ή αν η προσφερόμενη αποζημίωση δεν κρίνεται ικανοποιητική, ώστε να καλύψει τη ζημία του ασφαλιζόμενου, τότε αυτός μπορεί να προσφύγει στη δικαστική οδό.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις όμως, αν ο ασφαλισμένος και ο ασφαλιστικός φορέας δεν συμφωνήσουν για το ύψος της αποζημίωσης εντός 15 ημερών από την αίτηση, τότε δίνεται πλέον η δυνατότητα στα μέρη να μπορούν να προσφύγουν σε Διαμεσολάβηση, δηλαδή σε έναν μηχανισμό φιλικού διακανονισμού της διαφοράς.

Τυχόν υπάρχουσες αγωγές εναντίον του ασφαλιστικού φορέα δεν μπορούν να θεωρηθούν εμπόδιο για την προσφυγή στη Διαμεσολάβηση.

Με τις αλλαγές αυτές αναμένεται να μειωθούν οι δίκες που αφορούν τροχαία ατυχήματα, καθώς και να βελτιωθεί η απόδοση του ασφαλιστικού τομέα, σε επίπεδο διαδικασιών και ταχύτητας ανταπόκρισης, αλλά ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο.

 

Νανά Παπαδογεωργάκη

Δικηγόρος LLM

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ & UK

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

 

Πηγές:

(http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=362d8968-194b-422a-b679-2d99997167fc)

(http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=18cd2b6a-5874-4ec2-bd05-fd3fc6def3d8)