Μία στις δύο υποθέσεις στα Οικογενειακά Δικαστήρια της Μάλτας επιλύεται επιτυχώς με Διαμεσολάβηση. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Μάλτας, στις 18 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, σε ανοιχτή συζήτηση στο Kοινοβούλιο της χώρας, που αφορούσε στην τροποποίηση του νόμου για τη Διαμεσολάβηση και την επέκταση της υποχρεωτικής εφαρμογής της και σε άλλου τύπου διαφορές.

Ο υπουργός ανέφερε ότι από τις 2.000 αιτήσεις διαζυγίου, που κατατέθηκαν ενώπιον των Οικογενειακών Δικαστηρίων της Μάλτας, σχεδόν οι μισές έκλεισαν με συμφωνία των μερών ενώ σε 89 από αυτές τα ζευγάρια επανασυμφιλιώθηκαν.

Πρόταση της κυβέρνησης είναι να υπάγονται στο μέλλον σε υποχρεωτική Διαμεσολάβηση, πριν από την έναρξη μιας δικαστικής διαδικασίας, και όλες οι μισθωτικές διαφορές, πριν από την προσφυγή στο Rent Board, που είναι το αρμόδιο όργανο για την εκδίκαση των μισθωτικών διαφορών στη Μάλτα μαζί με τα τακτικά δικαστήρια (ο έλεγχος των οποίων περιορίζεται στην κρίση περί της εγκυρότητας μιας μισθωτικής σύμβασης).

Με τα οφέλη της Διαμεσολάβησης να είναι πρόδηλα όσον αφορά την ταχύτητα και την εξοικονόμηση χρημάτων, η αντιπολίτευση δείχνει καταρχήν πρόθυμη να υποστηρίξει την κυβερνητική αυτή πρωτοβουλία.

Πηγή: http://www.tvm.com.mt/en/news/amendments-for-mediation-to-be-used-also-in-rent-board-cases/

Έλενα Κολτσάκη, Διδάκτωρ Νομικής
Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΑΔΔ, UK, USA)
Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, ΑΚΚΕΔ Προμηθέας (Αθήνα), ADR Center (Rome, Italy)