2005: Μέσω της Διαμεσολάβησης έληξε η αντιδικία που ξεκίνησε όταν συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι, που είχαν συνάψει συμπληρωματική σύμβαση ασφάλισης για την κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών αναγκών τους με την ασφαλιστική εταιρία Blue Cross, άσκησαν αγωγή κατά αυτής. Εκείνοι ισχυρίστηκαν ότι η εταιρία είχε διατυπώσει παραπλανητικούς όρους στη συλλογική ασφαλιστική σύμβαση που τους αφορούσε και κάλυπτε την περίοδο 1998-2001. Αποτέλεσμα αυτής της αντισυμβατικής, κατά τους ενάγοντες, συμπεριφοράς ήταν ότι είχαν εσφαλμένη εντύπωση για την έκταση της κάλυψης που τους παρείχε η εν λόγω εταιρία, συμπληρωματικά προς τις  κρατικές ασφαλιστικές παροχές.

Ομοίως με τους άλλους ασφαλισμένους, και η ασφάλιση των δημοσίων υπαλλήλων ήταν κρατική (Medicare Part A και B), και κάποιοι από αυτούς διέθεταν και ιδιωτική ασφάλιση. Το Medicare Part A περιλάμβανε, ως επί το πλείστον, την πληρωμή των νοσηλίων νοσοκομείων, ενώ το Medicare Part B, κάλυπτε επιπλέον ανάγκες, όπως ιατρικές επισκέψεις, έναντι αυξημένου ασφαλίστρου. Η διαφορά ανέκυψε όταν ορισμένοι ασφαλισμένοι υπάλληλοι διαπίστωσαν ότι η κάλυψη της εταιρίας περιελάμβανε μόνο περιπτώσεις πέραν αυτών που κάλυπτε η κρατική. Κατά την άποψή τους, το γεγονός αυτό δεν είχε διευκρινιστεί με σαφήνεια στην ασφαλιστική σύμβαση που είχαν συνάψει οι ίδιοι με την Blue Cross. Ωστόσο, η εταιρία είχε συνάψει κύρια σύμβαση (master contract) με την κυβέρνηση, με βάση την οποία θα παρείχε συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στους δημοσίους υπαλλήλους, μόνο για τα ποσά εκείνα που δεν κάλυπτε η κρατική ασφάλιση του Part A και του Part B της Medicare.

Οι 3.491 ενάγοντες δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν συνάψει συμβάσεις συμπληρωματικής ασφαλιστικής κάλυψης με την Blue Cross, ισχυρίσθηκαν ότι οι ακριβείς όροι της ασφάλισης δεν είχαν αποσαφηνιστεί πλήρως και ότι το φυλλάδιο της ασφαλιστικής εταιρίας, το οποίο αυτή χρησιμοποίησε για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων για το συγκεκριμένο προϊόν, έδινε λάθος εντύπωση για την έκταση της κάλυψης που παρεχόταν.

Η αντιδικία επιλύθηκε τελικά μέσω Διαμεσολάβησης, πριν ξεκινήσει η προπαρασκευαστική διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων ενώπιον του δικαστηρίου. Συμφωνήθηκε η εταιρία να καταβάλει ποσό αποζημίωσης 3,4.000.000 δολαρίων Η.Π.Α. συνολικά στους ενάγοντες, ανεξάρτητα από το αν είχαν το Part B της Medicare ή όχι. Οι ατομικές αποζημιώσεις προς τον καθένα εκ των εναγόντων κυμάνθηκαν από 715 έως 1.800 δολάρια Η.Π.Α.. Επιπλέον, η Blue Cross ανέλαβε να πληρώσει τις αμοιβές των δικηγόρων των εναγόντων.

Για περαιτέρω πληροφορίες:

https://www.bigclassaction.com/settlement/bad_faith.php

Σπύρος Αντωνέλος

Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής στη Διαμεσολάβηση Διαμεσολαβητών και Δικηγόρων

Συγγραφέας