Ο Υπουργός Εσωτερικών της Μάλτας εγκαινίασε μια νέα υπηρεσία παροχής Διαμεσολαβητικών υπηρεσιών για την αποκατάσταση των σχέσεων δραστών και θυμάτων σε μια προσπάθεια προώθησης των αρχών της επανορθωτικής δικαιοσύνης.

Τις υποθέσεις θα χειρίζονται ειδικά εκπαιδευμένοι Διαμεσολαβητές που έχουν ήδη εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στη Διαμεσολάβηση και στην Επανορθωτική Δικαιοσύνη από το Πανεπιστήμιο της Μάλτας. Ειδική Επιτροπή θα ελέγχει την καταλληλότητα μιας υπόθεσης για υπαγωγή σε Διαμεσολάβηση, διαδικασία η οποία θα παραμένει καθαρά εθελοντική και θα συνίσταται σε τακτικές συναντήσεις των μερών με το Διαμεσολαβητή με στόχο την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον αποκαταστικό ρόλο της Διαμεσολάβησης και την τεράστια προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχει στην εξομάλυνση των ανθρωπίνων σχέσεων.

Πηγή: http://www.independent.com.mt/articles/2017-03-29/local-news/New-mediation-service-will-bring-victims-and-perpetrators-together-6736172282

Έλενα Κολτσάκη, Διδάκτωρ Νομικής

Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΑΔΔ, UK, USA)

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, ΑΚΚΕΔ Προμηθέας (Αθήνα), ADR Center (Rome, Italy)