Ένα, από χρόνια διαζευγμένο, ζευγάρι επώνυμων επιχειρηματιών, αποφάσισαν, μετά από σύσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, να προσφύγουν στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφορά τους επί των αποκτημάτων από το γάμο τους.

Τα μέρη, διά των δικηγόροων τους, επέλεξαν από κοινού τον Διαμεσολαβητή, εντοπίζοντας στον κατάλογο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του ΥΔΔΑΔ, τη διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια/δικηγόρο, που γνώριζαν από τη δικηγορία παλαιότερα.

Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης, η οποία αποφασίστηκε να γίνει στο γραφείο της Διαμεσολαβήτριας, τους εξασφάλισε την εμπιστευτικότητα που επιθυμούσαν, ώστε τα περιουσιακά τους στοιχεία να μην εκτεθούν σε δικόγραφα και αποδεικτικά της δίκης μέσα, πράγμα, που αποτελούσε κοινή επιθυμία των εμπλεκομένων μερών και του περιβάλλοντός τους.

Η διαφορά είχε εκκινήσει μερικά χρόνια πριν, όμως λόγω των επανειλημμένων αναβολών δεν είχαν καν συζητηθεί οι εκατέρωθεν αγωγές στον πρώτο βαθμό κι ο χρόνος ήταν πλέον πιεστικός και σε σχέση με τα φορολογικά τους ζητήματα και υποχρεώσεις.

Σε αντίθεση με τη χρονοβόρα δικαστική διαδικασία, η Διαμεσολάβηση διήρκεσε συνολικά 8 ώρες, εκ των οποίων σαράντα περίπου λεπτά διήρκεσαν οι εκατέρωθεν ιδιωτικές συναντήσεις με τη Διαμεσολαβήτρια. Όλη η υπόλοιπη διαπραγμάτευση έγινε σε μία κοινή συνάντηση και σε αυτήν πήραν μέρος, τόσο οι δικηγόροι των δύο πλευρών όσο και φοροτεχνικοί σύμβουλοι. Όλοι υπέγραψαν το πρακτικό υπαγωγής της υπόθεσης στη διαδικασία της Διαμεοσλάβησης με τη ρήτρα εμπιστευτικότητας.

Τελικά, με βάση το ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο κατέληξαν τα μέρη και συνέταξαν οι δικηγόροι τους επί τόπου, διανεμήθηκαν περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα) συνολικού ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και οικογενειακά κειμήλια και έργα τέχνης.

Το πρακτικό της Διαμεσολάβησης καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο του τόπου που έλαβε χώρα η διαμεσολάβηση, εγκαινιάζοντας μάλιστα, το σχετικό Βιβλίο Διαμεσολαβήσεων Ν.3898/2010 του Πρωτοδικείου, κατόπιν αιτήματος και των δύο μερών, ώστε να αποκτήσει ισχύ τίτλου εκτελεστού. Τις επόμενες κιόλας ημέρες, με βάση τη συμφωνία της διαμεσολάβησης και τον εκτελεστό τίτλο συνετάγησαν και υπεγράφησαν 18 συμβόλαια διανομής και ανταλλαγής ακίνητης περιουσίας.

Τα μέρη, μετά το πέρας της διαδικασίας, εξέφρασαν απερίφραστα τον ενθουσιασμό αλλά και την έκπληξή τους για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της Διαμεσολάβησης και υποσχέθηκαν τη διά στόματός τους διάδοση της εμπειρίας τους, πράγμα που ακόμα σήμερα και οι δύο πράττουν με ιδιαίτερη έμφαση.

Μαρία Φαροπούλου

Δικηγόρος (LL.M), Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (CEDR, ΥΔΔΑΔ, Harvard Law School PON) Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολάβησης (IMC, Canada)