Σε αντίθεση με την εκδίκαση μίας υπόθεσης εντός μίας δικαστικής αίθουσας, η Διαμεσολάβηση είναι μια εθελοντική διαδικασία, όπου τα μέρη της επιλέγουν να συμμετέχουν ελεύθερα διατηρώντας τον έλεγχο του τρόπου επίλυσης και της θετικής ή όχι έκβασης της διαφοράς τους.

Οι συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο έχουν άμεσες επιπτώσεις στα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτές αλλά και στους συναδέλφους τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη συνοχή της εργασίας, το πνεύμα της ομαδικότητας ενώ, παράλληλα, αυξάνουν το άγχος στην εργασία, επιβαρύνοντας πολλές φορές και την υγεία.

Στην επίλυση συγκρούσεων με Διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο, τα μέρη είναι αυτά που καθορίζουν τους όρους της συμφωνίας τους. Δεν είναι απαραίτητο να παραδεχτούν υπαιτιότητα ή ευθύνη, ούτε υπάρχει δικαστής που θα καταλογίσει στα μέρη κάποιου είδους υπαιτιότητα ή ευθύνη. Όταν τα εμπλεκόμενα μέρη εργάζονται στο ίδιο περιβάλλον, τότε πρέπει να προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν και να ομαλοποιήσουν τη μεταξύ τους εργασιακή σχέση, αφήνοντας στο παρελθόν ό,τι συνέβη, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Το τίμημα για τις επιχειρήσεις από τη μη αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων αυτών είναι μεγάλο. Μειωμένη απόδοση στην εργασία, επιθυμία αποχώρησης του εργαζομένου από το περιβάλλον της σύγκρουσης, μη αποτελεσματική επικοινωνία και ψυχοσωματικές ασθένειες.

Η Διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο χαρακτηρίζεται από απόλυτη εμπιστευτικότητα. Δεν θα διαρρεύσει κανένα στοιχείο για τη διεξαγωγή της μέσα στην εταιρεία ούτε σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία, ούτε σε περίπτωση που δεν βρεθεί κοινή λύση.

Συμπέρασμα: Αν μετρήσουμε το αληθινό κόστος της σύγκρουσης και υπολογίσουμε το χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα που συνήθως δαπανούμε σε διαφωνίες που έχουμε με τρίτους, θα  διαπιστώσουμε ότι τα ποσά είναι πάντα πολύ μεγαλύτερα από όσα θα χρειαζόμασταν για να βρούμε λύσεις με τη συνδρομή ενός ουδέτερου τρίτου, ειδικά εκπαιδευμένου, δηλαδή ενός Διαμεσολαβητή.

Με λίγα λόγια, χρειαζόμαστε πολύ λιγότερο χρόνο για να επιλύσουμε τις διαφορές μας με Διαμεσολάβηση, σε σύγκριση με το χρόνο που χρειάζεται για να μη τις επιλύσουμε και να προσφύγουμε τελικά σε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες, που θα μας εξαντλήσουν τόσο ψυχολογικά όσο και οικονομικά.

Πηγή: http://www.jdsupra.com/legalnews/top-reasons-to-mediate-employment-87566/

 

Νανά Παπαδογεωργάκη

Δικηγόρος LLM

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ & UK

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών