Η διαφορά προέκυψε μεταξύ του Γηροκομείου «Sugar Land» και των συγγενών μιας  ηλικιωμένης γυναίκας που διέμενε σε αυτό, συγκεκριμένα των δύο υιών της, όταν οι τελευταίοι ανήρτησαν  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία της μητέρας τους μέσα από το γηροκομείο. Το γηροκομείο επικαλούμενο την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των υπολοίπων τροφίμων που απεικονίζονταν και αυτά στη φωτογραφία, ζήτησε από τα μέλη της οικογένειας της ηλικιωμένης γυναίκας την αφαίρεση από οποιαδήποτε δημόσια ανάρτηση της εν λόγω φωτογραφίας. Οι υιοί της αρνήθηκαν να πράξουν κάτι τέτοιο και  έτσι το γηροκομείο αποφάσισε να τους απαγορεύσει την είσοδο και κάθε επίσκεψη στη μητέρα τους.

Οι υιοί της ηλικιωμένης γυναίκας άσκησαν αγωγή εναντίον του γηροκομείου, ισχυριζόμενοι ότι το γηροκομείο αυθαίρετα και αδικαιολόγητα τους απαγόρευσε να επισκεφθούν τη μητέρα τους, παραβιάζοντας έτσι το σχετικό τους συνταγματικό  δικαίωμα. Ο ομοσπονδιακός δικαστής που ανέλαβε την υπόθεση, διέταξε τα μέρη εντός ορισμένης προθεσμίας να καταφύγουν στη Διαμεσολάβηση για επίλυση της διαφοράς τους.

Μάλιστα, αν τα δύο μέρη αποτύγχαναν να διευθετήσουν τη διαφωνία τους εντός της δοθείσης προθεσμίας, όφειλαν να προγραμματίσουν μια ακόμα συνεδρία  Διαμεσολάβησης. Η υπόθεση αυτή είναι ένα ακόμη παράδειγμα του αυξανόμενου ρόλου που έχει η Διαμεσολάβηση στη διευθέτηση  διαφορών που αφορούν άτομα της Τρίτης Ηλικίας (Elder Mediation) τα τελευταία χρόνια.

 Πηγή:   http://www.mediate.com/articles/GrahamBbl20150220.cfm

Eύη Αυλογιάρη

Πρόεδρος ΑDR Hellenic Center, Διευθύντρια Κατάρτισης ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α

Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

επ. Πρόξενος Εσθονίας