Στις σημερινές διαπολιτισμικές συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να κινηθούμε όταν προκύψει το πρόβλημα. Ειδικά όταν αυτό αφορά την οικογένεια και συχνά εμπλέκονται παιδιά. Εν τούτοις λίγες οικογένειες γνωρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη διαμεσολάβηση για θέματα διαζυγίου, χωρισμού και γονικών δικαιωμάτων σε διασυνοριακές διαφορές και γενικά επικρατεί η πεποίθηση ότι οι συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκονται δύο χώρες δεν μπορούν να επιλυθούν παρά μόνον μέσω νομικών διαδικασιών.

Η διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία (ISS)  έχει παράξει ένα σημαντικό έργο στον τομέα αυτό συντάσσοντας τον οδηγό για την Διεθνή Οικογενειακή Διαμεσολάβηση. Με βάση την εμπειρία του ISS και τη συμβολή των διεθνών εμπειρογνωμόνων, ο Πρακτικός Οδηγός -όπως λέγεται- πολύ οπτικοποιημένος  και εύκολος στη χρήση, συμβουλεύει τις διαπολιτισμικές οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, σχετικά με το πώς να κινηθούν και πώς μπορούν να επωφεληθούν από τη διαμεσολάβηση.
Επισημαίνει ωστόσο ότι η διεθνής οικογενειακή διαμεσολάβηση δεν είναι πανάκεια για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες κατά τη διάρκεια του διαζυγίου σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, αλλά ένας απλός και οικονομικός τρόπος, για τη ρεαλιστική και επαγγελματική επίλυση των συγκρούσεων, που εγγυάται συνάμα  τα ατομικά δικαιώματα και συμπληρώνει τις δικαστικές διαδικασίες για την επίλυση της διαφοράς.

Ο οδηγός προορίζεται για οικογένειες από όλο τον κόσμο – ανεξάρτητα από την προέλευσή, τη θρησκεία και τη σύνθεσή τους – που βρίσκονται σε διασυνοριακή σύγκρουση. Είναι γραμμένος σύμφωνα με όλους τους κανόνες και περιγράφει με σαφήνεια τη συναισθηματική επίδραση της απομάκρυνσης των παιδιών σε όλα τα μέλη της εν λόγω οικογένειας.

Εφιστώντας την προσοχή σε ορισμένους κινδύνους που συχνά υποτιμώνται, ο οδηγός, τονίζει εν τούτοις τη σημασία που δίνεται στο συμφέρον των παιδιών κατά τη διάρκεια της διεθνούς οικογενειακής διαμεσολάβησης.

Πηγή: http://www.iss-ssi.org/index.php/en/17-ifm-eng/139-project-1

Αφροδίτη Α. Μπλέτα
Δικηγόρος παρ’ Aρείω Πάγω, European Patent Attorney
Διαπ/μένη Διαμεσολαβήτρια  ΥΔΔΑΔ και CEDR
Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών