Στο Βερολίνο τρέχει από την αρχή του έτους 2016 ένα πρόγραμμα με σκοπό την ελάφρυνση του φορτίου των οικογενειακών δικαστηρίων του Κρατιδίου με ιδιαίτερη επιτυχία. Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της Διαμεσολάβησης σε οικογενειακές συγκρούσεις, που σκοπό έχει να βοηθήσει οικονομικά τα ζευγάρια, που βρίσκονται σε σύγκρουση, ώστε να έχουν πρόσβαση στη Διαμεσολάβηση, ενώ τους είχε ήδη εγκριθεί η οικονομική στήριξη για νομική βοήθεια, στα πλαίσια της δικαστικής διαδικασίας των οικογενειακών διαφορών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Διοίκηση της Συγκλήτου για τη Δικαιοσύνη και την Προστασία του Καταναλωτή, η οποία υποστηρίζεται και αξιολογείται επιστημονικά.

Φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι δύο ενώσεις (με την μορφή σωματείου) Διαμεσολαβητών, το Κέντρο Διαμεσολάβησης Βερολίνου και η Σύμπραξη στην Οικογενειακή Σύγκρουση. Ενώσεις με ιστορία και θετικό ενεργητικό στον τομέα της Διαμεσολάβησης και ειδικότερα στον τομέα της οικογενειακής Διαμεσολάβησης.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους δικαστές του Βερολίνου, στη βάση των άρθρων 135 και 156 του Οικογενειακού Νόμου, να παραπέμπουν υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον τους ή να συνιστούν στα διάδικα μέρη να προσφύγουν στη βοήθεια των ειδικά επιλεγμένων, υψηλών προσόντων και έμπειρων Διαμεσολαβητών.

Η επιστημονική αξιολόγηση του προγράμματος συνίσταται στην επιδίωξη, σύμφωνα με τον ερευνητικό σκοπό του άρθρου 7 του Νόμου για τη Διαμεσολάβηση, να προσπορίσει πληροφορίες, διαπιστώσεις και γνώσεις, σχετικά με το αν η δημόσια οικονομική υποστήριξη της Διαμεσολάβησης μπορεί να έχει αποτελέσματα, τα οποία είναι συνδεδεμένα με θετικές συνέπειες, όπως π.χ. εξοικονόμηση δαπανών, διαδικασίας, κ.λ.π., τόσο για τους εμπλεκόμενους όσο και για το κοινωνικό σύνολο.

Το Βερολίνο είναι το μοναδικό κρατίδιο, το οποίο έχει επιχειρήσει ένα τέτοιο υποστηριζόμενο οικονομικά ερευνητικό πρόγραμμα.

Πηγή: https://www.big-familienmediation.de/

Θεοχάρης Αγγελίδης

Δικηγόρος

Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης