Το Κέντρο για την Αποτελεσματική Επίλυση των Διαφορών (Centre for Effective Dispute Resolution – CEDR) με έδρα το Λονδίνο, έφερε στην αγορά τον πρώτο προσομοιωτή Διαμεσολάβησης. Με αυτό το εργαλείο ο χρήστης λαμβάνει στα πλαίσια της προσομοίωσης τη θέση του Διαμεσολαβητή και εργάζεται εικονικά με τα αντιτιθέμενα μέρη από το πρώτο τηλεφώνημα μέχρι την υπογραφή της συμβιβαστικής συμφωνίας στο πέρας μιας επιτυχούς Διαμεσολάβησης.

Αν ο «Διαμεσολαβητής» κατά τη διάρκεια της Διαμεσολάβησης πάρει έναν λάθος δρόμο, τα αντιτιθέμενα μέρη επιστρέφουν στο σπίτι τους χωρίς να έχουν λύσει τη διαφορά τους. Ο «Διαμεσολαβητής» λαμβάνει ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, μέσω ενδείξεων, οι οποίες του δείχνουν πως έχουν αντιδράσει τα μέρη σε κάθε ένα από τα βήματα του. Στο τέλος κάθε φάσης της Διαμεσολάβησης λαμβάνει ως ανάδραση πληροφορίες (Feedback) σχετικά με τις επιδόσεις του μέσω ενός συστήματος βαθμολόγησης καθώς και μια σύνοψη των βαθμών που συγκέντρωσε. Το CEDR πουλάει τον προσομοιωτή Διαμεσολάβησης, ο οποίος επί του παρόντος λειτουργεί σε αγγλική και ισπανική γλώσσα, ως ένα εργαλείο χρησιμοποιούμενο στα πλαίσια της εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών.

Πηγή: PM CEDR

Θεοχάρης Αγγελίδης

Δικηγόρος

Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης