Ο αυστριακός επιχειρηματικός σύμβουλος και οικονομικός Διαμεσολαβητής Peter Kubesch, CMC, δημιούργησε και δημοσίευσε έναν συνοπτικό συγκριτικό πίνακα σχετικά με τα απαιτούμενα  έξοδα για μια δικαστική διαδικασία και για μια Διαμεσολαβητική διαδικασία, όπως αυτά ισχύουν στην Αυστρία.  Έτσι λοιπόν:

Τα έξοδα μιας δικαστικής διαδικασίας

Τα δικαστικά έξοδα στην Αυστρία υπολογίζονται με βάση το αντικείμενο της διαφοράς. Τα τέλη που καταβάλλονται στο δικαστήριο ρυθμίζονται στον Νόμο για τα Δικαστικά Τέλη (Gerichtsgebührengesetz – GGG). Ομοίως και οι αμοιβές των δικηγόρων υπολογίζονται με βάση το ύψος του αντικειμένου της διαφοράς και ρυθμίζονται  από τον Νόμο για τις Αμοιβές των Δικηγόρων (Rechtsanwaltstarifgesetz – RATG)

Μερικά παραδείγματα για χαμένες δίκες. Συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την κατάθεση της αγωγής στο δικαστήριο, την προετοιμασία των προτάσεων του δικηγόρου, μιας προκαταβολής ενός πραγματογνώμονα, δύο ώρες για την ακροαματική διαδικασία καθώς και τα έξοδα του αντιδίκου.

Αντικείμενο διαφοράς 10.000,00€: Ίδια έξοδα και έξοδα του αντιδίκου συνολικά, περίπου: 7.000,00€

Αντικείμενο διαφοράς 50.000,00€: Ίδια έξοδα και έξοδα του αντιδίκου συνολικά, περίπου: 14.800,00€

Αντικείμενο διαφοράς 100.000,00€: Ίδια έξοδα και έξοδα του αντιδίκου συνολικά, περίπου: 17.000,00€

Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα ενδεχόμενης έφεσης, τα οποία θα αύξαιναν τα συνολικά έξοδα κατά περίπου 60%.

Τα έξοδα της διαδικασίας Διαμεσολάβησης

Παρουσίαση των εξόδων υπό την εξής παραδοχή:

  • Με κόστος (ως παράδειγμα) στο ύψος των 200€ την ώρα και με έξοδα για μισή μέρα (ήτοι 6 ώρες) στο ποσό των 900,00€ (εξαιρουμένων του ΦΠΑ και των επιβαρύνσεων).
  • Αντικείμενο της διαφοράς: 50.000€
  • Μια διαμεσολάβηση με αντικείμενο διαφοράς 50.000€ διαρκεί κατά την κοινή εμπειρία τρεις μισές μέρες.
  • Ο οικονομικός Διαμεσολαβητής κοστολογεί επιπροσθέτως για την προετοιμασία αλλά και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετά την Διαμεσολάβηση άλλη μιάμιση ημέρα.
  • Συνήθως, για να επιτευχθεί ένα συναινετικό αποτέλεσμα, τα συνολικά έξοδα επιμερίζονται

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται σε μια υπόθεση Διαμεσολάβησης με ένα συγκριτικό αντικείμενο διαφοράς (όπως αναφέρεται παραδειγματικά ανωτέρω ύψους 50.000,00€) έξοδα για τη Διαμεσολάβηση ύψους 4.050€, σε σύγκριση με τα έξοδα στο δικαστήριο ύψους περίπου 14.800,00€.

Τα έξοδα μιας διαδικασίας Διαμεσολάβησης δεν υπολογίζονται με βάση το αντικείμενο της διαφοράς.

Τα έξοδα μιας μη πετυχημένης Διαμεσολάβησης

Όπως είναι φυσικό μπορεί μια Διαμεσολάβηση να μην οδηγήσει σε συμφωνία. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα του Διαμεσολαβητή καθώς και άλλα περαιτέρω έξοδα (π.χ. έξοδα ταξιδιών, κ.λ.π.) πρέπει να καταβληθούν.

Συμπέρασμα:

Σε μια δικαστική δίκη υπάρχει σε κάθε περίπτωση ένας ηττημένος. Τα έξοδα είναι στην περίπτωση αυτή ασύγκριτα υψηλότερα από ότι σε μια Διαμεσολάβηση, μια περαιτέρω συνεργασία των αντιδίκων είναι αδιανόητη, χωρίς να συνυπολογίζουμε τις ανθρώπινες συγκρούσεις, που συνεπιφέρουν οι δικαστικές διαδικασίες. Κατά συνέπεια αν είναι δυνατή μια Διαμεσολάβηση θα πρέπει να επιχειρείται. Με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχουν ηττημένοι αλλά συναινετικές λύσεις, οι οποίες επιβιώνουν στην διάρκεια.

Πηγή:http://www.geschlichtet.at/kostenvergleich-der-kosten-eines-gerichtsverfahrens-und-der-kosten-einer-mediation/

Θεοχάρης Αγγελίδης

Δικηγόρος

Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης