Στο Σαν Χοσέ οι σύμβουλοι Don Rocha και Sergio Jimenez πρότειναν την διάθεση ενός εφάπαξ ποσού με σκοπό να ενισχυθεί «Η Πρωτοβουλία του Υπευθύνου Ιδιοκτήτη (RLEI)». Ένα πρόγραμμα δεκαετιών το οποίο βοηθά τους ενοικιαστές να υπερασπιστούν τον εαυτό τους απέναντι στους ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ  παράλληλα βοηθά και τους ιδιοκτήτες να στραφούν εναντίον των προβληματικών μισθωτών.

Το RLEI αποτελεί μια από τις λίγες επιλογές διαμεσολάβησης για τους ενοικιαστές και μέχρι σήμερα οι διοικητές του Jaime Angulo and Maryela Perez έχουν επιλύσει 46 υποθέσεις με ποσοστό επιτυχίας 100% σε τέτοιου τύπου μικροδιαφορές.

«Το RLEI κατέχει ηγετικό ρόλο στην επίλυση διαφορών ανάμεσα στους ενοικιαστές και τους ιδιοκτήτες ακινήτων», έγραψαν ο Rocha και ο Jimenez στο κοινό τους υπόμνημα στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. «Στην περιοχή 2 του Jimenez, το RLEI χρησιμοποιήθηκε ως λύση για την αντιμετώπιση προβληματικών σπιτιών στην περιοχή, κερδίζοντας έτσι χρόνο και πόρους».

Όπως επεσήμαναν και οι ίδιοι, η επιτυχία του προγράμματος απεικονίζεται καλύτερα στην απόδοση της επένδυσής του όπου η αναλογία είναι 1,28 δολάρια για κάθε δολάριο που επενδύει η πόλη στο RLEI. Έτσι, παρά το ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου εμφανίζει μεγάλο έλλειμμα, ο Rocha και ο Jimenez υποστηρίζουν ότι η στήριξη του RLEI θα οδηγήσει αναμφισβήτητα σε εξοικονόμηση δαπανών. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι «η χρηματοδότηση RLEI είναι σε κακή κατάσταση» και «Η συμβολή του Δήμου με 150.000 δολάρια θα επιτρέψει στο πρόγραμμα να συνεχίσει».

Πηγή:http://www.sanjoseinside.com/2017/06/12/san-jose-electeds-want-to-earmark-additional-funding-for-landlord-tenant-mediation/

Εύη Αυλογιάρη

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής

Πρόεδρος ADR Hellenic Center

Διαπ.Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών