Συνολικά 65 οικογενειακές και εμπορικές υποθέσεις στο Ναϊρόμπι επιλύθηκαν μέσω της διαμεσολάβησης

«65 υποθέσεις αξίας 500 εκατομμυρίων σελινίων Κένυας (4 εκατομμύρια ευρώ) διευθετήθηκαν μέσω της διαμεσολάβησης στο Ναϊρόμπι», σύμφωνα με  δικαστική πηγή.

Η παλαιότερη εξ’ αυτών είχε κατατεθεί πριν από 15 χρόνια.

Από τις συνολικά 242 υποθέσεις που  παραπέμφθηκαν, οι 139 ήταν εμπορικής φύσεως με αξία 4 δισεκατομμυρίων σελινίων (32 εκατομμύρια ευρώ), ενώ 103 υποθέσεις ήταν οικογενειακές και η μία ήταν υπόθεση διαζυγίου.

Από τις 139 εμπορικές υποθέσεις, επιλύθηκαν οι 25, ενώ από τις οικογενειακές επιλύθηκαν οι 40. Στις εμπορικές, οι 6 υποθέσεις διευθετήθηκαν με πλήρη συμφωνία από τα μέρη, ενώ στις οικογενειακές οι 23.

Το 26% όσων επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τη διαμεσολάβηση για την επίλυση των υποθέσεών τους ανήκαν στις ηλικιακές ομάδες 31-40 και 51-60.

Πηγή: https://www.the-star.co.ke/news/2017/03/03/65-family-and-commercial-cases-in-nairobi-resolved-in-mediation-says_c1517394

Ζωή Γιαννοπούλου

Δικηγόρος, ΔΝ

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑ, ΗΒ, ΗΠΑ

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ΙΚΔΘ