2016: Κατόπιν συλλογικών αγωγών, στα πλαίσια πολύκροτης και μαζικής υπόθεσης που ξεκίνησε πρόσφατα και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, η αμερικανική τράπεζα Wells Fargo προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα δωρεάν υπαγωγής των διαφορών τους με την τράπεζα στη Διαμεσολάβηση. Πράγματι, το Σεπτέμβριο του 2016 χιλιάδες πελάτες της Τράπεζας WF στράφηκαν κατά αυτής, ζητώντας αποζημίωση για τη βλάβη που υπέστησαν από παράνομες ενέργειες υπαλλήλων της. Από τους ενάγοντες υποστηρίχθηκε ότι υπάλληλοι της τράπεζας άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς και εξέδιδαν πιστωτικές κάρτες στο όνομα πελατών της χωρίς αυτοί να τα έχουν ζητήσει και να έχουν συναινέσει σε αυτό, με σκοπό να πετύχουν πλασματικά τους στόχους προώθησης νέων πιστωτικών προϊόντων που η τράπεζα τους είχε θέσει. Ο συνολικός αριθμός των προϊόντων που αφορούν οι αγωγές ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια.

Η τράπεζα, μετά την άσκηση των αγωγών, προχώρησε σε απολύσεις 5.300 υπαλλήλων της, που βρέθηκαν εμπλεκόμενοι στις παράτυπες διαδικασίες, και παράλληλα τιμωρήθηκε με πρόστιμο ποσού 185.000.000 δολαρίων Η.Π.Α. από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές.

Στα πλαίσια μίας από τις συλλογικές αγωγές που άσκησαν οι πελάτες εναντίον της τράπεζας, στην Πολιτεία της Γιούτα (Utah), αυτή επικαλέστηκε αναρμοδιότητα του δικαστηρίου λόγω ύπαρξης ρήτρας διαιτησίας στις συμβάσεις των πιστωτικών προϊόντων της. Επίσης ισχυρίσθηκε ότι η αγωγή ήταν απαράδεκτη γιατί άλλη ρήτρα απέκλειε την άσκηση συλλογικών αγωγών σε βάρος της. Το δικαστήριο δεν έχει ακόμη κρίνει τους ισχυρισμούς αυτούς, αλλά αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών σχολίων στον Τύπο.

Πρόσφατα, σε δημοσιευμένη δήλωσή της, η Wells Fargo δήλωσε ότι επιμένει στον ισχυρισμό περί διαιτησίας, αλλά ωστόσο προσφέρει στους πελάτες που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαιτητική διαδικασία τη δυνατότητα, με δικά της έξοδα, να επιλύσουν τη διαφορά τους μαζί της μέσω Διαμεσολάβησης, με τη συνδρομή ανεξάρτητων Διαμεσολαβητών με εμπειρία στο Τραπεζικό Δίκαιο. Αναμένεται η θετική ανταπόκριση πολλών εξ’ αυτών, με δεδομένο ότι η Διαμεσολάβηση αποτελεί στις Η.Π.Α. δημοφιλή και πολύ διαδεδομένο τρόπο επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών.

Για περαιτέρω πληροφορίες: http://www.reuters.com/article/us-wellsfargo-accounts-lawsuit-idUSKBN13J1WX

Σπύρος Αντωνέλος

Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής στη Διαμεσολάβηση Διαμεσολαβητών και Δικηγόρων

Συγγραφέας